Skola och förskola

Elev räcker upp handen i klassrum

Skolan och förskolan är viktiga för det sjuka barnet. Av flera skäl. Kontakten med skolan och förskolan ökar barnets/elevens möjligheter att ta vara på det friska och normala i en onormal situation.

Skolan och förskolan står för vardag, kontinuitet och trygghet. Där finns lärare och andra vuxna som lyssnar, stödjer och hjälper. Där finns också kamraterna. För alla barn/elever är det mycket viktigt att kompisarna inte försvinner för att de är sjuka och inte kan vara med på samma sätt som tidigare. För dig som lärare är det viktigt att se till så att barnet/eleven är med så mycket som möjligt, så att han eller hon inte ska behöva lämna skolan eller förskolan över huvud taget under sjukdomstiden.

Relaterat

elev räcker upp handen i klassrummet

För pedagoger i skola/förskola

Uppmuntra barnet att medverka i skolämnena så mycket som möjligt. Inte minst den sociala kontakten med kamraterna kan hjälpa dem att öka sina prestationer och underlätta vardagen.

elev räcker upp handen i klassrummet

Hjälp och nätverk

Som skolpersonal finns möjligheten att åka till Ågrenska på utbildningsdagar under familjeveckorna. Här får du föreläsningar av specialister inom onkologi, endokrinologi, psykologi, sociologi och pedagogik.

elev räcker upp handen i klassrummet

Klasskamrater

"Tänk om man säger fel saker, eller tänk om den som blivit sjuk vill vara i fred?” är vanliga tankar. Men det finns inga fel saker att säga, och den som är sjuk behöver kompisar.

elev räcker upp handen i klassrummet

Skolans skyldigheter

Alla barn och ungdomar har samma rätt till att gå i skolan.

 Allt regleras i skollagen där du kan läsa om vad som berör de barn som inte kan delta i den ordinarie skolundervisningen och därför behöver extra stöd.elev räcker upp handen i klassrummet

Skolmiljön

Det är viktigt för barn med cancer att gå i skolan så mycket det bara går och blir behandlad på lika villkor i kamratgruppen. Barn som drabbas av cancer och går i skolan mår bättre. De upplever högre livskvalitet och ökad självständighet.

Till dig som drabbats

Barncancer är en sjukdom som kräver tuffa behandlingar som kan sträcka sig alltifrån månader till flera år.