Sena komplikationer

Med sena komplikationer menas mer eller mindre bestående förändringar som kvarstår sedan behandlingen är avslutad. Det kan vara till exempel nedsatt längdtillväxt, hörsel- och synnedsättning, balansrubbningar eller inlärningssvårigheter.

Relaterat

Sena komplikationer

Komplikationer efter sjukdom och behandling

Med sena komplikationer, seneffekter (late effects, long term effects) menar man de mer eller mindre kroniska förändringar som kvarstår sedan den mest intensiva behandlingen är avslutad.

kognitiva komplikationer

Kognitiva komplikationer

Med kognitiva sena komplikationer menas svårigheter som berör vårt intellekt, vår problemlösningsförmåga, inlärning och vårt tänkande. Exempel på typiska kognitiva sena komplikationer är minnesproblem, koncentrationssvårigheter eller långsamhet.