Lymfkörtelcancer

Lymfom

Lymfom är cancer i lymfkörtlarna eller annan lymfatisk vävnad. Huvudgrupperna är Hodgkins lymfom och non-Hodgkins lymfom. Cirka femtio barn och ungdomar i Sverige drabbas av sjukdomen varje år.

Relaterat

Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom är den vanligaste formen av lymfom hos ungdomar.

Non-Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom är den vanligaste formen av lymfom hos ungdomar, medan barn oftare har non-Hodgkins lymfom.