Diagnoser

Att lära sig om sin diagnos och vad som händer i kroppen är ett viktig steg i att kunna hantera sjukdomstiden. Här lär du dig mer om olika typer av diagnoser och hur de påverkar kroppens funktioner. 

hjärna i genomskärning

Hjärntumörer

Tumörer i hjärna och ryggmärg är de vanligaste solida tumörerna hos barn och utgör 25 procent av alla barnmaligniteter. Ungefär hälften av dessa tumörer sitter i lillhjärnan och hjärnstammen.

skelett

Leukemi – cancer i benmärgen

Leukemi kallades förr blodcancer, men är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Det finns många olika typer av leukemi, men de två huvudtyperna är akut lymfatisk leukemi, ALL, och akut myeloisk leukemi, AML.

Lymfom

Lymfkörtelcancer

Lymfom är cancer i lymfkörtlarna eller annan lymfatisk vävnad. Huvudgrupperna är Hodgkins lymfom och non-Hodgkins lymfom.

Hepatoblastom

Levertumör - hepatoblastom

Levertumörer är ovanliga hos barn. Den vanligaste formen av levercancer hos barn är hepatoblastom.

Neuroblastom

Neuroblastom

Neuroblastom är en småbarnssjukdom som knappt existerar hos vuxna. Varje år insjuknar cirka tjugo barn i Sverige, de flesta före två års ålder.

Retinoblastom

Retinoblastom

Retinoblastom är en tumörsjukdom i ögats näthinna som drabbar små barn, i regel före två års ålder. Sjukdomen är mycket sällsynt och i Sverige insjuknar i genomsnitt 6-7 barn per år.

Sarkom

Sarkom

Tumörsjukdomar som uppstår i muskler, senor, bindväv eller skelett kallas för sarkom.

Wilms tumör

Wilms tumör

Wilms tumör, även kallad nefroblastom, är en elakartad njurtumör som nästan uteslutande uppträder under småbarnsåren.