Barncancersjukdomar

barn med cancer

I Sverige insjuknar ungefär ett barn om dagen i någon form av cancer. Olika typer av cancer förekommer i olika åldrar. Vissa cancertyper drabbar små barn medan andra typer drabbar äldre barn och tonåringar.

Här har vi samlat information om hur de diagnosticeras, behandlas och vilka komplikationer behandlingarna kan medföra.

Relaterat

mor och dotter

Vad är barncancer?

Barn och vuxnas cancersjukdomar skiljer sig åt. Vuxencancer hänger ofta ihop med livsstil och ålder. Det stämmer inte för barncancer och ofta kan inte forskarna förklara vad som utlöser en cancersjukdom hos barn.

Behandlingar

Behandlingar

Alla barn behandlas efter olika typer av behandlingsprotokoll. Varje behandling anpassas dock alltid efter det individuella barnets speciella egenskaper för att uppnå bästa resultat.

Diagnoser

Diagnoser

Det är inte alltid så lätt att förstå vad som händer i kroppen under en sjukdomsperiod. Olika diagnoser påverkar kroppen olika, och för att kunna hantera sjukdomstiden är det bra att lära sig mer.

faktablad

Faktablad

Här kan du läsa och ladda ner faktablad kring olika typer av barncancersjukdomar. De finns på 6 olika språk; svenska, finska, engelska, arabiska, franska och spanska.

Sena komplikationer

Sena komplikationer

Med sena komplikationer menas mer eller mindre bestående förändringar som kvarstår sedan behandlingen är avslutad. Det kan vara till exempel nedsatt längdtillväxt, hörsel- och synnedsättning, balansrubbningar eller inlärningssvårigheter.

Ordlista

I ordlistan förklaras ord och begrepp som används inom barncancerområdet.