Säby sim- och sporthall

Insamlat hittills: 5 300 Kr

177%

Mål: 3 000 Kr

Antal platser kvar

9

Information

Eventets kontaktuppgifter

  • Medley AB
  • Säby Torg 1, 14430, Rönninge Sverige
  • seija.pramila@medley.se
  • 0104509050

Säby sim- och sporthall

Bodybalance