Så påverkar covid-19 Swim of Hope 2022

Då fysisk aktivitet är bra för både den fysiska och psykiska hälsan kan idrott och träning fortsätta så länge man anpassar antalet deltagare efter sin anläggnings kapacitet. Det innebär att vi kan genomföra Swim of Hope även 2022 men behöver hjälpas åt för att anpassa aktiviteterna efter Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Vi kommer löpande hålla den här sidan uppdaterad och kommer skicka ut uppdaterad information till alla arrangörer om det sker en förändring i planeringen. Allt för att vi tillsammans ska kunna genomföra ett säkert Swim of Hope 2022.

 

För att begränsa spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tagit beslut om nya rekommendationer och allmänna råd. 

Regeringen beslutade den 10 januari om att införa ytterligare restriktioner för att minska smittspridning av covid-19. De nya restriktionerna träder i kraft den 12 januari och omfattar bland annat gym och andra allmäna sammankomster.

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Munskydd rekommenderas om det inte går att hålla avstånd.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.

Föreskrifter och allmänna råd om evenemang

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs inomhus och som har 20 deltagare eller färre krävs varken vaccinationsbevis eller krav på avstånd m.m.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal eller annat utrymme inomhus ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 också bl.a. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas, och erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion. Du förväntas också löpande hålla dig uppdaterad om gällande begränsningar. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid.

Du som arrangör kan hjälpa till att minska risken att sprida covid-19

Folkhälsomyndigheten vill också berätta för de som arrangerar bio, konserter, idrotts-tävlingar och liknande att de kan göra mer för att minska risken att covid-19 sprids. Det kan vara till exempel att:

 • Håll avstånd och undvik trängsel
 • Använd munskydd om trängsel inte kan undvikas
 • Se till att besökarna får komma på olika tider
 • Se till att det finns olika in- och utgångar
 • Se till att alla deltagare med symtom stannar hemma
 • Erbjuda era besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • Informera deltagarna att man ska stanna hemma vid minsta symptom på Covid-19. Du ska ha varit symptomfri minst två dagar, gärna längre.
 • Skicka gärna ut och sätt gärna upp information hur ni arbetar förebyggande mot Coronaviruset (tex regelbunden städning/personalpolicy etc)
 • Uppmana deltagarna att hålla avstånd även i omklädningsrum genom att tex komma tidigare, använda varannan dusch, samt undvika köbildningar.

 

Håll dig uppdaterad med information som ges av Sveriges myndigheter:

Frågor och svar om covid-19

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Information till platser för fritids-, kultur- och sportverksamheter om åtgärder mot covid-19

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Polisen.se)

Jag hittade inte svaret på min fråga ovan, hur får jag veta vad som gäller?

Du är varmt välkommen att kontakta oss på event@barncancerfonden.se om du har övriga frågor gällande detta.

 

(Information senast uppdaterad 2022-01-11)