Frågor och svar

Vad är Spin of Hope?
Ett spinningevent där målet är att samla in 5 500 000 kronor till Barncancerfonden.

Vem arrangerar Spin of Hope?
De deltagande anläggningarna arrangerar tillsammans Spin of Hope till förmån för Barncancerfonden.

Hur många anläggningar kommer att medverka?
Drygt 130 anläggningar kommer att arrangera Spin of Hope i sina respektive städer.

Hur anmäler jag mig?
Här på hemsidan snabbt och enkelt. Betalning sker via hemsidan vilken är kopplad till Barncancerfondens betalningslösning. Betalsättet är säkert och du får även ett kvitto per e-post på din anmälan.

Hur många deltagare kan man anmäla i ett lag?
1-12 personer kan delta i ett lag. Är ni fler? Anmäl gärna flera lag! De finns även de som cyklar alla 12 timmar ensam.

Vad kostar det att anmäla ett lag?
1 500 eller 3 000 kronor kostar det att anmäla ett lag. Utslaget på exempelvis 12 deltagare blir det 125 kronor per person.

Vad händer efter att jag skickat iväg min anmälan?
Efter att du har anmält dig och betalat kommer du att dyka upp på listan över anmälda lag på den anläggning du anmält dig till. Listorna kommer att uppdateras varje dag, men det kan dröja en stund efter det att du genomfört din betalning.

Jag har anmält ett lag men det syns inte i listan?
Anmälningslistorna uppdateras automatiskt, men det kan dröja en stund innan just ditt lag kommer med på listan. Om det skulle dröja mer än en dag, skicka gärna ett mejl till projektledare Sanna Friborg på sanna.friborg@barncancerfonden.se

Vilka kommer att delta?
Alla! Allt från familjer, vänner, grannar, arbetskamrater och föreningskompisar kan anmäla ett lag tillsammans och spinna under Spin of Hope.

Vart går pengarna som samlas in?
De insamlade pengarna går direkt till Barncancerfonden som fördelar pengarna mellan de sex medverkande barncancerföreningarna. Barncancerföreningarna arbetar med att stötta de drabbade barnen och deras familjer lokalt.