Så påverkar covid-19 Spin of Hope 2022

Efter nästan två år präglat av inställda eller begränsade event, hoppas och jobbar vi för att Spin of Hope ska gå av stapeln som planerat i vår. Vi kommer löpande hålla den här sidan uppdaterad och kommer skicka ut uppdaterad information till alla arrangörer om det sker en förändring i planeringen. Allt för att vi tillsammans ska kunna genomföra ett säkert Spin of Hope 2022.

 

För att begränsa spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tagit beslut om nya rekommendationer och allmänna råd. 

Regeringen beslutade den 10 januari om att införa ytterligare restriktioner för att minska smittspridning av covid-19. De nya restriktionerna träder i kraft den 12 januari och omfattar bland annat gym och andra allmäna sammankomster.

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:

  • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
  • Munskydd rekommenderas om det inte går att hålla avstånd.
  • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.

Föreskrifter och allmänna råd om evenemang

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs inomhus och som har 20 deltagare eller färre krävs varken vaccinationsbevis eller krav på avstånd m.m.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal eller annat utrymme inomhus ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 också bl.a. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas, och erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion. Du förväntas också löpande hålla dig uppdaterad om gällande begränsningar. Begränsningar som meddelas av regeringen, Folkhälsomyndigheten eller länsstyrelsen gäller alltid.

Du som arrangör kan hjälpa till att minska risken att sprida covid-19

Folkhälsomyndigheten vill också berätta för de som arrangerar bio, konserter, idrotts-tävlingar och liknande att de kan göra mer för att minska risken att covid-19 sprids. Det kan vara till exempel att:

  • Håll avstånd och undvik trängsel
  • Använd munskydd om trängsel inte kan undvikas
  • Se till att besökarna får komma på olika tider
  • Se till att det finns olika in- och utgångar
  • Se till att alla deltagare med symtom stannar hemma
  • Erbjuda era besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
  • Beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

 

Håll dig uppdaterad med information som ges av Sveriges myndigheter:

Frågor och svar om covid-19

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Information till platser för fritids-, kultur- och sportverksamheter om åtgärder mot covid-19

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Polisen.se)

Jag hittade inte svaret på min fråga ovan, hur får jag veta vad som gäller?

Du är varmt välkommen att kontakta oss på event@barncancerfonden.se om du har övriga frågor gällande detta.

 

(Information senast uppdaterad 2022-01-11)