Så påverkar Covid-19 Run of Hope

Vi är många som längtar efter att snart få springa tillsammans igen. Efter ett år där många lopp behövt ställas in, kan äntligen Run of Hope gå av stapeln i höst! På den här sidan har vi sammanställt information till dig som arrangör, deltagare eller givare om hur covid-19 påverkar Run of Hope i dagsläget.

 

Vi på Barncancerfonden är hoppfulla inför hösten, med myndigheternas tro till minskad smittspridning och det pågående vaccinationsprogramet som fortlöper. Regeringen har beslutat att vi från och med den 1 juli får arrangera motionslopp utomhus för 900 deltagare, vilket gör att vi äntligen får springa tillsammans igen! Du kan läsa mer om de nya restriktionerna här. Enligt de senaste uppdateringarna från myndigheterna planerar regeringen att successivt inför lättnader alllt efter att smittspridningen i samhället minskar. I juni höjdes deltagartaket för motionslopp till 150 personer, för att i juli ökas till 900 personer. Den 29 september tas alla restriktioner bort för motionslopp. 

Vi kommer löpande hålla den här sidan uppdaterad, och kommer skicka ut uppdaterad information till alla arrangörer om det sker en förändring i planeringen. Allt för att vi tillsammans ska kunna genomföra ett säkert Run of Hope 2021. 

Hur kommer Run of Hope tillsammans med Vitamin Well att genomföras? 

Under året har vi planerat för olika scenarion av Run of Hope, för att på ett eller annat sätt kunna springa tillsammans igen. Efter regeringens senaste besked om att motionslopp tillåts för 900 personer har Barncancerfonden tagit beslut om att arrangera både fysiska och virtuella lopp år 2021. Som arrangör får man själv välja om man vill genomföra ett fysiskt lopp med tydliga smittsäkringsåtgärder, eller är ett virtuellt Run of Hope där deltagare kan delta på ett tryggt och säkert sätt hemifrån. 

Oavsett vilket av alternativen man som arrangör väljer så är vi övertygade om att årets Run of Hope kommer att bli minst lika härligt som det brukar. 

Ett fysiskt Run of Hope med tydliga smittsäkringsåtgärder

Även om vi kan genomföra fysiska lopp i höst och springa tillsammans, så kommer vi rekommendera alla arrangörer att smittskydda loppet med tydliga åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Även om regeringen och folkhälsomyndigheten infört lättnader för motionslopp så sker fortfarande en smittspridning av Covid-19, och vi behöver gemensamt hjälpas åt att begränsa den smittspridningen. Smittskyddåtgärderpå loppen kan bestå av att ha munskydd, utföra loppet i mindre grupper, hålla avstånd, erbjuda tvättmöjligheter och handsprit, stanna hemma om man känner sig sjuk och liknande. Inför loppet kommer vi skicka ut rekommendationer till samtliga arrangörer. 

Ett virtuellt Run of Hope 

Som arrangör kan man även välja att genomföra sitt lopp virtuellt. Ett virtuellt lopp är precis som vilket lopp som helst, men ändå inte. Skillnaden är att deltagarna själva kan bestämma var och när de vill genomföra loppet. Inför loppet kommer vi skicka ut rekommendationer till samtliga arrangörer. 

Vill du arrangera en virtuellt lopp? 

Oavsett hur läget ser ut i höst, har alla arrangörer möjlighet att skapa ett virtuellt Run of Hope. Så att alla som vill kan vara med och känna sig trygga. 

Ett virtuellt lopp är precis som vilket Run of Hope som helst. Men ändå inte. Skillnaden är att deltagarna själva kan bestämma var och när de vill genomföra loppet. Läs mer om virtuella lopp här.

Håll dig uppdaterad med information som ges av Sveriges myndigheter:

Myndigheterna om covid-19 kopplat till idrott och träning.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Frågor och svar om covid-19

Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19

Jag hittade inte svaret på min fråga ovan, hur får jag veta vad som gäller?

Du är varmt välkommen att kontakta oss på event@barncancerfonden.se om du har övriga frågor gällande detta.

(Informationen senast uppdaterad 2021-09-07)