Utvärdering Ride of Hope - funktionärer

Hjälp oss att göra Ride of Hope ännu bättre. Din feedback är viktig för att vi ska kunna göra loppet roligare, bättre och säkrare i framtiden. Tack på förhand!
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
1 6
Uppfyllde Ride of Hope dina förväntningar?
Skulle du kunna tänka dig att delta nästa år som funktionär?