Vart går pengarna?

diagram

Barncancerfonden samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn och arbetar för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer.

För att på bästa sätt nå ändamålen arbetar Barncancerfonden inom tre olika områden:

Forskning och utbildning

Barncancerfonden stöder forskning som har relevans för barncancer och har som syfte att komma barnet tillgodo. Tre oberoende forskningsnämnder avgör vilka forskningsprojekt som ska stödjas.

Under 2014 har Barncancerfonden:

 • Beviljat 83 nya anslag till forskningsprojekt.
 • Beviljat anslag till tre forskare i den nya utlysningen för forskning kring ovanliga diagnoser.
 • Förbättra förutsättningarna att forska inom barncancerområdet genom att kraftigt utöka anslaget till Barntumörbanken till 8 mkr.

Råd och stöd

Barncancerfonden bidrar till utveckling av barncancervården för att stödja barnet och dess omgivning under och efter behandling.

Under 2014 har Barncancerfonden:

 • Gett över 100 familjer med cancerdrabbade barn möjlighet att vistas på Almers Hus i Varberg.
 • Anordnat flera familje- och temaveckor på kompetenscentret Ågrenska utanför Göteborg.
 • Finansierat tolv ”konsultsjuksköterskor” på landets sex barnonkologiska avdelningar.
 • Utbildat 21 nya peer supporters, före detta cancersjuka unga vuxna som ska vara ett stöd för nyinsjuknade barn och ungdomar. Totalt finns nu 47 peer supporters.

Information

Barncancerfonden bedriver informationsverksamhet om barncancer i syfte att öka öka förståelsen för barnets livssituation.

Under 2014  har Barncancerfonden:

 • Släppt den årliga barncancerrapporten, årets tema var hjärntumörer och neuroblastom.
 • Löpande informerat om barncancer på webbplatsen, i den egna tidningen Barn&Cancer och i elektroniska nyhetsbrev.
 • Bedrivit ett aktivt pressarbete som resulterat i närmare 4 147 artiklar inom print och media.
 • Släppt filmen ”A hair raising message” på Youtube som innan året var slut visats över 8 miljoner visningar.

Barncancerfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014 (PDF)

Värdepappersinnehav 2014 (PDF) - publiceras inom kort

Relaterat

glada

Starta egen insamling

Gör skillnad med din insats och starta en egen eller skänk pengar till någon annans insamling här på vår webbplats!

årsredovisning 2015

Årsredovisning

Här kan du läsa Barncancerfondens verksamhetsberättelse för 2015 och läsa om vilka insatser vi gjorde under förra året.