Anslagsmöte på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Igår var det stort pådrag på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm då Barncancerfondens forskningsnämnder beslutade om vilka tjänster och vilka projekt inom NBCNS (neuroblastom och CNS-tumörer) som skulle beviljas anslag.

Totalt behandlades 91 tjänster och 30 NBCNS-projekt. De sökande slogs om 78 Mkr men hade sammanlagt sökt om över 288 Mkr. Rätt hård konkurrens med andra ord! De två utlysningarna stängde 2 februari och sedan dess har forskningsnämnderna haft fullt upp med att läsa, bedöma och betygsätta alla 121 ansökningar. Processen är relativt lång och den börjar när ansökningssystemet stängts.

Ledamöterna i forskningsnämnderna ska då ange vilka ansökningar de är jäviga för. Är man jävig får man inte bedöma en ansökan. Forskningsavdelningen sammanställer sedan ansökningarna och fördelar dem mellan forskningsnämnderna, bl.a. med hänsyn till jäv och nämndernas expertområden. Nämnderna består av fem till sju ledamöter och varje ledamot har ca 10-12 ansökningar att läsa, bedöma och föredra och man sätter poäng på olika kriterier utifrån ett antal frågeställningar. Vid nämndens anslagsmöte (det mötet som ägde rum igår) gås ansökningarna igenom och diskuteras. Ledamöterna vet inte innan mötet hur de andra i nämnden bedömt ansökan och därför diskuteras varje enskild ansökan tills nämnden har fattat ett gemensamt beslut.

Alla beslut som fattas under sittande möte protokollförs och sammanställs sedan av oss på forskningsavdelningen. Beslutslistor upprättas och signeras av huvudordförande samt generalsekreteraren och först när detta är gjort är besluten offentliga och sökande kan meddelas om beviljat anslag eller avslag. Processen från att mötet ägt rum fram till att beslut offentliggörs kan ta upp till fyra veckor. Så ni som är nyfikna – håll ut. Vi återkommer med resultatet så snart allt är klart. Visste ni förresten att sedan Barncancerfonden bildades har mer än 2 miljarder kronor delats ut till forskningen kring barncancer. Det tycker vi är fantastiskt! Läs mer om våra utlysningar här. #blogg100

//Anders Höglund, Kerstin Sollerbrant & Emeli Lundström