Vad är cancer?

Cancer uppstår som ett resultat av okontrollerad celltillväxt och leder ofta till tumörbildning. Det finns dock cancersjukdomar där cancerceller inte bildar tumörer.

Det rör sig vanligast om cancertyper som har sitt ursprung i celler i blodomloppet. Beroende på hur snabbt cancerceller växer och deras förmåga att sprida sig, kan man dela upp cancersjukdomar i olika klasser.

En tumör utan förmåga att sprida sig som är tydligt avgränsad från frisk vävnad kallas godartad (benign), medan en tumör som blandar sig med frisk vävnad och/eller kan sprida sig till andra organ beskrivs som elakartad (malign).

Vad är cancer?

Tumörer kan också skilja sig i komplexitet och en tumör med lite variation mellan individuella tumörceller kallas homogen, medan en tumör med stor variation mellan tumörceller kallas heterogen.

En tumör med hög komplexitet/variation är ofta mer svårbehandlad, då celler med olika egenskaper i en tumör inte nödvändigtvis svarar på samma behandlingar. Detta kan resultera i att en kombination av olika läkemedel och terapimetoder måste användas vid behandling.

Trots att man i dagligt tal talar om cancer som en sjukdom, är det i själva verket ett samlingsnamn för ett stort antal sjukdomar med vitt skilda ursprung, sjukdomsbilder och prognoser.

Även väldefinierade cancersjukdomar, kan skilja sig betydligt från person till person, vilket gör att cancer ibland betraktas som en unik sjukdom för varje individ som drabbas.

/Olle