Stamceller och cancerceller, två sidor av samma mynt? Del 1

I detta inlägg ska jag ge en kort introduktion till stamceller för att i de nästa två inläggen gå in mer i detalj på sambanden mellan stamceller och cancer.

Stamceller utgör de mest grundläggande cellulära byggstenarna i våra kroppar. Från de mest primitiva cellerna som hittas i tidig embryonalutveckling till celler som återfinns i våra vuxna kroppar.

Embryonala stamceller har förmågan att utvecklas till kroppens samtliga celltyper, medan stamceller hos vuxna är mer specialiserade och är ansvariga för att ersätta celler i det organ där de befinner sig (Figur A). 

Kort efter att kvinnans ägg befruktats består embryot endast av en handfull celler. En samling av dessa celler är embryonala stamceller vilka utgör ursprunget till alla celler i vår kropp för resten av våra liv. Allt eftersom embryot växer blir dess celler alltmer specialiserade. På vägen från befruktat ägg till fullvuxen individ skapas triljontals celler. I den vuxna kroppen är de allra flesta cellerna mogna, specialiserade celler som saknar förmåga att föröka sig.

Vissa av dessa mogna celler har vi med oss under hela vårt liv medan andra celler byts ut dagligen. Stamceller i den vuxna kroppen bidrar till upprätthållandet av våra kroppar genom att ersätta celler som förloras.

Stamceller och cancer 1

Under utvecklingen från stamcell till mogen cell ställs cellen inför flera grundläggande utmaningar. Inte nog med att stamcellen ska utvecklas till rätt celltyp, vid rätt plats och tidpunkt, den måste även se till att den ursprungliga stamcellspopulationen bevaras.

Om alla stamceller utvecklades till mogna celler tidigt under vår utveckling skulle det inte finnas några stamceller kvar som kunde ersätta förlorade celler i våra vuxna kroppar. För att förhindra att stamcellerna ”tar slut” ger en stamcell upphov till en likadan stamcell samt en progenitorcell som fortsätter att föröka sig och utvecklas och på så vis bevaras stamcellspopulationen (Figur B). 

Det faktum att stamceller behåller förmågan att skapa fler celler gör dem unika jämfört med alla våra andra celler och i detta specifika avseende mer lika cancerceller. En stor skillnad mellan stamceller och cancerceller är dock att stamceller är strikt kontrollerade, till skillnad från cancerceller som förökar sig okontrollerat.