Ny film om sjukhusskolan

Enligt Skollagen har alla barn i Sverige rätt till undervisning. I samband med terminsstart presenterar vi nu en helt ny film om sjukhusskolan som ska ge stöd och tips för att underlätta skolgången för elever med cancer.

Den här veckan drar skolan igång efter jullovet och det är åter dags att gå tillbaka till vardagen igen. För barn och ungdomar med cancer, som till viss del undervisas på sjukhusen, är det centralt med en fungerande och tät kontakt mellan den ordinarie skolan och sjukhusskolan. Därför har vi nu tagit fram en film om sjukhusskolan, som vi hoppas kan vara ett stöd samt ge förslag och idéer till ett bra samarbete mellan elevens ordinarie skola - som ansvarar för elevens undervisning - och sjukhusskolan.

En sak att tänka på är att prioritera undervisningen för eleven. Alla avsnitt kanske inte är lika viktigt att ta med? För att hålla kontakt med den sjuka eleven kan man till exempel messa, mejla eller skypa. Det viktigaste är att undervisningen anpassas utifrån elev, allmäntillstånd och tillfälle. Pojken i filmen har också ett gosedjur som fått "vara" honom de dagar han inte är på plats i klassen. En bra grej, tycker jag. Har du fler tips för att hålla kontakt eller underlätta skolgången för elever med cancer? Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedan!

//Johanna Perwe