Dagar om framsteg, delad kunskap och många svåra ord

Under fyra vackra vårdagar samlades cirka 240 av Nordens läkare och forskare inom barncancer för sitt årsmöte som i år hölls i Stockholm. The Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology (NOPHO) heter gruppen och inkluderar Island, Norge, Danmark, Sverige, Finland och nu även Littauen.

De hjälper våra cancerdrabbade barn och driver forskningen framåt genom att diskutera den senaste forskningen, lyssna på talare (många utomnordiska), diskutera nya och bättre behandlingar och få utbyta av varandras expertis. Jag är ingen forskare eller särskilt kunnig i alla de engelska medicinska termerna, men kände mig djupt imponerad och ödmjuk av läkarna och forskarnas arbete.

Temat var ”From 80 to 100% of high quality survival” och ämnen som diskuterades var som genetik, fertilitet, etik, immunterapi, diagnoser, olika behandlingar vid återfall, molekylundergrupper i DNA och mycket mer. Allt hölls på engelska, så jag delar med mig av några av de svåra orden som jag fick lära mig om: apigenetic aberations, polymorphism, telomerase activation, astrocyte, asparagiase, neoplasm, CAR T-cells. Några av citaten jag ville dela med mig: ”Is the drug relevant from a biological and scientific standpoint?”/Gilles Vassal, Frankrike, om behovet av att få testa nya mediciner på barn. ”Regulation of biotechnology that is proportionate to the risk. We don’t want to restric science. /Caron Strahlendorf, Kanada, om hur det måste bli enklare att få fram forskningen till barnen. Så ett lite mindre allvarligt citat: ”Flies are unkillable”/ Michael Taylor, Kanada

//Rebecka