Anna Andersson - månadens forskare

Tidigare i bloggen har vi berättat lite om processen kring hur alla ansökningar från forskare runt om i landet behandlas i våra utlysningar. Anna Andersson var en av de som blev beviljade forskartjänst i 2015 års utlysning och hon är också mars månads forskare.

Som ett steg i att tydliggöra för allmänheten hur Barncancerfondens forskningsmedel används lyfter vi varje månad fram en forskare. Denna månad har vi valt att intervjua Anna Andersson som jobbar vid Lunds universitet.

Anna Andersson

Stora tekniska landvinningar som gjorts de senaste åren möjliggör att hela cancergenomet kan studeras i en enda analys, vilket gör att vi kan kartlägga alla genetiska och epigenetiska förändringar som sker vid leukemiutveckling. Stödet från Barncancerfonden ger mig möjlighet att arbeta på heltid med forskningen och bidrar till att jag och min forskargrupp kan driva en högkvalitativ forskning” säger Anna. Alltså, de komplicerade och tidskrävande analyser som forskarna måste göra har blivit enklare och billigare. Det gör att forskningen går fortare framåt och att vi därmed även närmar oss vår vision snabbare.     

Är det någon särskild forskare du vill att vi lyfter fram som månadens forskare? Kommentera gärna nedan i så fall.

//Emeli