Hur uppstår cancer?

I det föregående inlägget berättade jag hur cancer kan användas som ett samlingsnamn för sjukdomar som kan vara väldigt olika. Det finns dock egenskaper som alla typer av cancer har gemensamt.

Alla cancerformer har förändringar i den genetiska koden (DNA*) och/eller i de mekanismer som styr hur den genetiska koden läses av (epigenetik*). För att cancer ska uppstå krävs ofta flera genetiska förändringar (mutationer) och att dessa resulterar i konkurrensfördelar gentemot friska celler, oftast i form av ökad tillväxt.

De allra flesta genetiska förändringarna som uppstår leder inte till cancerbildning utan är resultatlösa eller leder till att cellen stänger av sig själv genom programmerad celldöd. I vissa fall kan genetiska förändringar som ökar risken för cancer gå i arv. I andra fall kan livsstilsfaktorer som rökning eller UV-strålning (t ex från solen) innebära ökad risk.

En stor del av den cancer som uppstår tros dock vara ett resultat av slumpmässiga genetiska förändringar, utan någon tydlig orsak. Det är en utav anledningarna till att cancer generellt är vanligare bland äldre. Ju äldre vi blir desto längre tid har genetiska förändringar chans att uppstå. Ett exempel på ofarliga men synliga förändringar i vår genetiska kod är födelsemärken. De uppstår som ett resultat av genetiska förändringar som leder till ökad tillväxt av pigmentceller. Dessa celler, eftersom de har redan har utvecklat genetiska förändringar, har något större chans att utvecklas till cancer. Det är därför man ska vara uppmärksam om man upptäcker förändringar i födelsemärken.

Huruvida en person drabbas av cancer beror alltså på en kombination av genetiskt arv, livsstil och slump. I nästa inlägg kommer jag beskriva hur genetiska förändringar i en cell kan leda till att den utvecklas till en cancercell.  

/Olle

Hur uppstår cancer

Strängar av DNA utgör vår arvsmassa och informationen (den genetiska koden) i DNA:t beror på sammansättningen av baserna A, T, C och G. Genetiska förändringar, mutationer, kan uppstå när baser i DNA:t förändras vilket kan resultera i att cellförändringar. Förändringar i epigenetiska modifieringar kan också resultera i förändrad tolkning av DNA, men utan att förändra den genetiska koden.

*Den genetiska koden finns i cellkärnan och är uppbyggd av sammanlänkade baser (A,T,C och G) som tillsammans skapar DNA-strängar. Varje cell i kroppen innehåller DNA med instruktioner för att skapa alla typer av celler, men bara den informationen som behövs för att en specifik cell ska utföra sitt syfte är tillgänglig. Den resterande genetiska informationen är noggrant hoppackad. Epigenetik hänvisar till processer som styr hur tillgänglig den genetiska koden är för avläsning, utan att ändra själva koden. Vår genetiska och epigenetiska sammansättning ärver vi från våra föräldrar men vår epigenetik påverkas i högre grad av livsstilfaktorer som kost, motion och stress. Epigenetik förklarar till exempel varför enäggstvillingar, trots att de har samma genetiska kod, inte är helt identiska.