Hallå där... Joachim Bång

Barncanceravdelningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har fått en ny syskonstödjare.

Varmt välkommen säger jag till Joachim Bång som efterträder Toni Berisa, en av syskonstödjarna som varit med sedan starten. Joachim har jobbat femton år inom skola, både som fritidspedagog och som IT- och mediapedagog. Nu senast som rektor.

Joachim

- I mötet med andra vet jag av erfarenhet att det är min person som är det viktigaste verktyget för att kunna nå fram och göra skillnad. Åren i skolan har också lärt mig hur man skapar ett förtroendefullt klimat och hur man skapar en mottaglighet för det som man har att erbjuda, berättar han. 

Som syskonstödjare vill han gärna sätta fokus på helheten.

- Att man ser till hela situationen kring en familj där ett barn drabbats av sjukdom. Att man ser både till det friska och sjuka som en del i behandlingen och omvårdnaden.

Han vill kunna bidra med att försöka stötta och hjälpa medlemmarna i familjen i allmänhet och syskonen i synnerhet.

- Att kunna bidra med trygghet, lite vardag och en smula tillförsikt, avslutar han. Med den inställningen och ambitionen så finns alla förutsättningar för att det är just DET han kommer att göra.

Stort tack till Toni för allt du gjort genom åren, och lycka till nu Joachim i din nya roll! Insatsen som syskonstödjare är ovärderlig.

//Johanna #blogg100