Så används din gåva

Barncancerfonden samlar in pengar för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn och arbetar för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer.

Huvuddelen av våra insamlade medel används för att finansiera forskning inom barncancersjukdomar. Samtidigt behöver vi arbeta aktivt med råd- och stödinsatser till drabbade och deras familjer, samt öka kunskapen och medvetenheten kring barncancer.

Din gåva bidrar till flera ändamål som är ovärderliga i kampen mot barncancer. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att våra åtaganden är korrekta och att avvägningen mellan insatser är rätt, för att göra mesta möjliga nytta med de medel vi samlar in.

Forskning och utbildning

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige. Vi stödjer också utveckling av nya behandlingsmetoder samt fortbildning inom barncancer. Våra insatser till ett samlat värde av 235 miljoner kronor under 2017 gick bland annat till:

 • Utbildning av 60 stycken barn- och undersköterskor inom barnonkologisk omvårdnad. Den nya utbildningen har varit uppskattad av deltagarna.
 • Finansiering av forskningsutlysningar. 120 miljoner kr fördelades i höstutlysningen, vilket var ett rekord i antal finansierade forskningsutlysningar.
 • Medfinansiering av Hematologisk Onkologisk PrövningsEnhet (HOPE) för tidiga kliniska läkemedelsprövningar. Med bland annat stöd från Barncancerfonden har uppbyggnaden av en enhet för tidiga kliniska prövningar kunnat starta i Stockholm.
 • Ökad rekrytering till området barnonkologi samt för att öka antalet kliniska forskningsprojekt har ett antal ST-läkare inom barncancer nyrekryterats.

Råd och stöd

Vi planerar, arrangerar och vidareutvecklar viktiga råd- och stödinsatser till drabbade barn och deras familjer. På så sätt bidrar vi till att ge barn och familjer möjligheten till både rehabilitering och nödvändig rekreation. Insatserna inom området, som omfattar cirka 40 miljoner kronor, har under 2017 gick bland innefattat:

 • Lansering av roboten AV1 som hjälper långtidssjuka barn att följa undervisningen i skolan.
 • Utökning av materialet Rätt till stöd i skolan med en skrift för elevhälsan och syv samt en film riktad till rektorer i syfte att sprida kunskap om de svårigheter cancersjuka barn kan uppleva under och efter sjukdomstiden.
 • Maxa livet-projektet som syftar till att förbättra barncanceröverlevares livssituation.
 • Nationell satsning på St Lukas – journumret som tidigare var regionalt finns nu även tillgängligt nationellt.
 • Löpande verksamhet såsom konslutsjuksköterskor, syskonstöd samt ungdomsstorläger.

Information

Vi jobbar aktivt med att producera och sprida viktig information, driva opinion och frågan om cancersjukdomar hos barn och ungdomar, vilket bland annat innefattar kännedoms- och kunskapshöjande insatser. Informationsändamålets budget om cirka 52 miljoner under 2017 gick bland annat till:

 • Informationsarbete i sociala medier, på webbplatsen samt i våra publikationer.
 • Belysa aktuell barncancerforskning samt den nya generationens behandlingar genom Barncancerrapporten 2017.
 • Barncancergalan – det svenska humorpriset, en gala med bland annat syfte att sprida information om barncancer.
 • Socialministerkampanjen – Barncanceröverlevare skrev brev till Annika Strandhäll om platsbristen på sjukhusen i Sverige.
 • Informationsmaterial om strålning för cancersjuka barn i form av den översatta filmen ”Helt unik – en guide till strålbehandling” samt bilderboken ”Vova” som främst riktar sig till små barn.