Kliniska prövningsenheter

Vid Sveriges två kliniska prövningsenheter ges nytt hopp till barn som drabbats av svårbehandlad cancer eller återfall. Här får barnen möjlighet att delta i internationella studier och testa nya behandlingar i forskningens framkant.

Genom kliniska prövningsenheter får barn med svårbotad cancer som inte svarar på traditionella behandlingar en möjlighet att ingå i tidiga studier av helt nya cancerläkemedel i forskningens framkant.

Barncancer handlar ofta om sällsynta cancerformer med väldigt små patientgrupper. Av den anledningen är det viktigt med internationellt samarbete. HOPE-enheten och Barncancercentrums forskningsenhet Göteborg har anslutit sig till det europeiska nätverket ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer). Tack vare det kan barn i Sverige få ingå i studier från hela Europa som drivs av både läkemedelsföretag och ITCC.

Vid prövningsenheterna kan barnen få ingå i studier av helt nya läkmedel, ofta riktade mot barnets tumörprofil. Barnen får genomgå en helgenomsekvensering där läkarna försöker hitta avvikelser som de kan rikta läkemedel mot.

Via prövningssenheterna kan barn få pröva mediciner som funnits i vuxenonkologin men som ännu inte testats på barn. Det handlar om mediciner som teoretisk kan fungera om tumören har rätt profil.

Barn från hela Sverige kan få remisser till prövningsenheterna.

Forskningsmål:

» Erbjuda nya läkemedel i forskningens framkant
» Möjlighet att få pröva vuxenmediciner som ännu inte godkänts för barn
» Möjlighet att vara med i studier från hela Europa

Barncancercentrums forskningsenhet Göteborg

  • Barncancercentrums forskningsenhet Göteborg ligger vid  barncancercentrum Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
  • Karin Mellgren är onkolog och verksamhetschef för Barncancercentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  • Barncancerfonden finansierar enheten med 4,5 miljoner under åren 2019-2021.

HOPE-ITCC-enheten

  • HOPE-enheten (Hematologisk Onkologisk Prövningsenhet), invigdes 2016 och är ett resultat av samarbete mellan det privata initiativet Entrepeuners for Good, barnonkologer och professorer vid Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institute Foundation samt Barncancerfonden.
  • Enheten är placerad på Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Två läkare på arbetar på halvtid och tre sjuksköterskor och en administrativ koordinator arbetar på heltid på HOPE.
  • Barncancerfonden finansierar Hope-kliniken med 1,5 miljoner kronor under 2020, och totalt har vi finansierat projektet med 5,5 miljoner kronor