Barntumörbanken

I Barntumörbanken samlas tumörvävnad från solida tumörer från barn i Sverige. Samlingen av prover är ovärderlig forskningsresurs som kan leda till bättre behandlingar och bot för barncancerpatienter.

Barntumörbanken är ett nationellt samarbetsprojekt mellan Barncancerfonden och de sex svenska universitetssjukhus där barn opereras och behandlas för olika tumörsjukdomar, samt med de nationella vårdplaneringsgrupperna för barn med tumörsjukdomar.

Barntumörbankens huvudsyfte är att vara en forskningsresurs och arbeta för förbättrad kunskap, diagnostik och behandling av tumörsjukdomar hos barn. Barntumörbanken samlar in överbliven tumörvävnad som inte behövs för diagnostiska ändamål, samt blodprover. För patienten och föräldrarna är deltagandet frivilligt.

Resultatet från proverna i Barntumörbanken är sedan tillgängliga för barncancerforskare som får söka tillstånd att få ta del av dem. Genom att ha dem samlade på ett ställe och digitalisera dem i så stor utsträckning som  möjligt så räcker de värdefulla vävnadsproverna längre, det sparar tid och pengar och forskningsresultaten kommer snabbare. Detta ger i sin tur bättre möjligheter att göra prognoser och gör det också lättare att välja den mest verksamma behandlingen med minst biverkningar. Dessutom kan Barntumörbanken ge kunskap om de bakomliggande orsakerna till tumörerna och därmed medverka till utveckling av nya behandlingsmetoder.

Här kan du läsa mer om Barncancerfondens arbete med biobanker.

Forskningsmål: 

» Vara en resurs för forskare
» Förbättra kunskapen om tumörsjukdomar hos barn
» Förbättra diagnostiken av barncancer
» Förbättra behandlingen av barncancer

Vad är en biobank?

En biobank är en samling prover som tas i hälso- och sjukvården och som sparas mer än två månader. Proverna går att koppla till den person som de kommer ifrån.

I biobankslagen är det tydligt reglerat hur proverna får sparas och användas. Dina prover får till exempel bara sparas om du ger ditt samtycke till det.