Barncancer och ärftlighet

Kan barncancer vara ärftligt? Fram tills nu har man trott att drygt tio procent av all barncancer har genetiska förklaringar. Men nu tror forskarna att andelen kan vara betydligt högre.

Barncancerfonden storsatsar på ett projekt som syftar till att kartlägga medfödda genetiska orsaker vid barncancer. Det ska leda till bättre prevention och behandling av barncancer – och att fler liv kan räddas. 

Ungefär 350 barn drabbas av cancer i Sverige varje år. Under senare år har forskningen visat att genetisk predisposition, att något i generna gör att man har lättare att drabbas, är mycket vanligare vid barncancer än vad man tidigare trott. 

I det här projektet ska forskarna kartlägga DNA hos barn som drabbats av barncancer. Barnen och deras familjer får också svara på ett frågeformulär om familjehistoria med cancer, sedan får barnet genomgå en noggrann klinisk bedömning av barnonkolog.

I de fall barnet uppfyller tidigare kända kriterier för misstänkt hög risk för ärftlig cancer skickas barnet vidare till en utvidgad klinisk genetisk utredning där bland annat en kartläggning av föräldrarnas arvsmassa ingår.

Kartläggning och analys av resultaten ska leda till att läkarna får bättre metoder för att diagnostisera medfödda orsaker till barncancer och kunna införa mer precis diagnostik, screening, uppföljning och individanpassad behandling. Det ska i sin tur leda till ökad överlevnad, färre biverkningar och sena komplikationer.

Alla sex barncancercentrum i Sverige är involverade, och vid diagnos ska alla barn med cancer erbjudas att vara med i studien.

Forskningsmål: 

» Kartlägga gener som kan leda till barncancer
» Förbättra diagnostik och screening
» Förbättrade, individanpassade behandlingar 
» Ökad överlevnad
» Färre biverkningar
» Färre sena komplikationer