Våra forskningsprojekt

Här kan fördjupa dig i några av de spännande projekt vi finansierar. Du hittar också en sökfunktion för alla projekt som Barncancerfonden är engagerade i.

Barntumörbanken

I Barntumörbanken samlas tumörvävnad från solida tumörer från barn i Sverige. Samlingen av prover är ovärderlig forskningsresurs som kan leda till bättre behandlingar och bot för barncancerpatienter.

Läs mer

Barncancer och ärftlighet

Kan barncancer vara ärftligt? Fram tills nu har man trott att drygt tio procent av all barncancer har genetiska förklaringar. Men nu tror forskarna att andelen kan vara betydligt högre.

Läs mer

ALLTogether - Nytt behandlingsprotokoll för leukemi

Behandlingsprotokollet ALLTogether för barn med  akut lymfatisk leukemi ska öka andelen barn som överlever och minska risken för sena komplikationer.

Läs mer

GMS Barncancer - för säkrare diagnos och individanpassad cancervård

När ett barn får en cancerdiagnos ska möjligheten till kartläggning av hela arvsmassan med metoden helgenomsekvensering erbjudas. Satsningen GMS Barncancer är en del av det större projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, och drivs i nära samarbete med Barntumörbanken. Det övergripande målet är att lyfta svensk barncancervård genom avancerad precisionsmedicin som bygger på implementering av nya molekylärgenetiska metoder.

Läs mer

Kliniska prövningsenheter

Vid Sveriges två kliniska prövningsenheter ges nytt hopp till barn som drabbats av svårbehandlad cancer eller återfall. Här får barnen möjlighet att delta i internationella studier och testa nya behandlingar i forskningens framkant.

Läs mer