Vår forskningsstrategi

Internationalisering, fler samarbeten och ökade insatser till barncanceröverlevare. Så ser Barncancerfondens femårsplan inom forskning och utbildning ut.

Ur ett strategiskt perspektiv handlar Barncancerfondens arbete inom ändamålet forskning och utbildning mycket om långsiktighet. Samtidigt befinner vi oss i en spännande tid, mitt i en både medicinsk- och digital global expansionsfas. För Barncancerfonden innebär det bland annat att vi nu har förutsättningar att stötta fler internationella forskningsprojekt och samarbeten, som på sikt ska bidra till att fler överlever sin barncancersjukdom.

Inom Barncancerfondens femårsstrategi målar vi upp spelplanen för kommande års arbete och tydliggör vilka områden vi prioriterar. För forskning och utbildning innebär femårsstrategin ett ökat fokus på samarbeten för fler kliniska prövningar även för barn, samt stärkta insatser till de som överlevt sin barncancersjukdom, men som fortfarande påverkas av sin tidigare sjukdom.

Det kontinuerliga arbetet inom forsknings- och utbildningsändamålet, som inte ändras av den femåriga strategin, tar sig uttryck i våra årliga utlysningar. Det är då vi erbjuder alla landets forskarlag möjlighet att söka finansiering till sina specifika forskningsprojekt. Höstutlysningen är den största utlysningen av medel till forskningsprojekt och vi jobbar aktivt för att öka både antalet sökande och volymen förmedlade medel. I tillägg till detta har vi fattat beslut att nu satsa pengar på ST-läkartjänster varje år, istället för vartannat. Anledningen till detta är för att öka nyrekryteringen till området barnonkologi samt för att öka antalet kliniska forskningsprojekt.

Läs hela Barncancerfondens verksamhetberättelse här.