Mer än bara forskning

För att nå visionen att utrota barncancer krävs mer än bara renodlad forskning. Det krävs utbildning, samarbeten och nätverk. Det finansierar Barncancerfonden också.

Utöver rena forskningsprojekt stödjer Barncancerfonden också forskningsinfrastruktur, utbildning och praktik, vårdplaneringsgrupper samt internationella samarbeten.

För att kunna göra framsteg inom barncancerforskningen behövs det forskningsinfrastruktur på plats. Det handlar bland annat om register, biobanker och kunskapsnätverk som utgör grunden för att nå nya framgångar. Det svenska barncancerregistret och tre biobanker är också viktiga anledningar till att fler barn överlever sin sjukdom. Ur dem kan forskare få underlag till sina studier och ny kunskap om tumörer, DNA-avvikelser med mera.

Läkare och vårdpersonal behöver utbildning och praktik för att på bästa sätt kunna möta cancersjuka barns behov.

För att kampen mot barncancer ska föras så effektivt och gemensamt som möjligt krävs administration och vårdplaneringsgrupper, där svenska barnonkologer träffas, utbyter erfarenheter och drar upp riktlinjer för nya behandlingsprotokoll.

Därutöver är internationella samarbeten mellan barnonkologer och forskare av största vikt. Inte minst för att utbyta kunskap och erfarenheter men också för att skapa gemensamma forskningsprojekt, då det ibland finns för få barn och för få tumörer att forska på enbart från Sverige. Det finns ett flertal organisationer för sådana samarbeten.