Vägen framåt

Barncancerfondens vision är att helt utrota barncancer. Vägen dit består av forskning, utbildning och samarbeten.

Barncancerfonden bildades 1982 och lade därmed grunden för att forskning inom barncancerområdet kunde utvecklas i Sverige.

Barncancerfondens allra första forskningsanslag kunde delas ut bara några år efter att vi grundades. Idag, snart 40 år senare, är vi den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och fungerar som ett nav i kampen mot barncancer.

Mycket tack vare det överlever idag mer än 85 procent av alla barn med en cancerdiagnos. 

Barncancerfonden är outtröttlig i sin strävan att få fler barn att överleva cancer. Men forskningen tar tid, kräver samarbeten och långsiktig finansiering. 

Barncancerfonden bidrar även med pengar till biobanker, vårdplaneringsgrupper, utbildningar, kurser samt stöd och information.

En halv miljon räcker till att starta ett forskningsprojekt

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Men i många år har överlevnaden legat stilla kring 80 procent. Och 80 procent räcker inte. Den enda vägen framåt är forskning. För 500 000 kronor kan en forskare starta upp ett nytt projekt.

Läs mer

Hon går hela vägen med medel från Barncancerfonden

Att forska om barncancer är kostsamt. Med hjälp från Barncancerfonden kan forskare få de olika etapperna i karriären finansierade. Anna Hagström, forskare vid Lunds universitet, har följt Barncancerfondens karriärstege.

Läs mer