shutterstock_cancercellc_dna_720x405_webb.jpg

Forskning är vägen framåt

Barncancerfondens vision är att alla som drabbas av barncancer ska leva – inte bara överleva. Vägen dit består av forskning, utbildning och samarbeten.

Barncancerfonden bildades 1982 och lade därmed grunden för att forskning inom barncancerområdet kunde utvecklas i Sverige.

Barncancerfondens allra första forskningsanslag kunde delas ut bara några år efter att vi grundades. Idag, snart 40 år senare, är vi den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och fungerar som ett nav i kampen mot barncancer.

Mycket tack vare det överlever idag mer än 85 procent av alla barn med en cancerdiagnos. 

Barncancerfonden är outtröttlig i sin strävan att få fler barn att överleva cancer. Men forskningen tar tid, kräver samarbeten och långsiktig finansiering. 

Barncancerfonden bidrar även med pengar till biobanker, vårdplaneringsgrupper, utbildningar, kurser samt stöd och information.

Våra fem forskningsområden

Forskningen som Barncancerfonden stödjer kan delas in i fem huvudområden.

Läs mer

Mer än bara forskning

För att nå visionen att utrota barncancer krävs mer än bara renodlad forskning. Det krävs utbildning, samarbeten och nätverk. Det finansierar Barncancerfonden också.

Läs mer