Vårdutvecklingspeng Uppsala

Vårdutvecklingspeng Uppsala

Vårdutvecklingspeng tilldelas till varje barnonkologiskt centrum och får användas till kortare forsknings- eller utvecklingsprojekt för sjuksköterskor (max 1 år).