INFORM – Individualiserad terapi vid återfall av malignitet hos barn

INFORM – Individualiserad terapi vid återfall av malignitet hos barn

Med dagens behandling drabbas ca 20-25% av alla barn och ungdomar med cancer av återfall. Effektiv behandling saknas oftast för dessa patienter, och en systematisk kartläggning samt utvärdering av bästa behandling saknas. Då barncancer är sällsynt behöver vi arbeta internationellt för att förbättra överlevnad för barn och unga vuxna med återfall av barncancer. INFORM är en registerstudie som syftar till att förbättra förståelsen av genetiska förändringar i tumörer vid återfall av cancer hos barn / ungdomar. Man vill utveckla nya behandlingsstrategier för framtida patienter genom att individualisera behandlingen baserad på tumörens genetiska information. Studien leds och koordineras av en tysk vetenskaplig grupp vid Barnonkologisk avdelning, Universitetssjukhuset i Heidelberg. Studien har även öppnats för övriga Europeiska länder och svenska barn och ungdomar med cancer erbjudits nu att delta. Tumörvävnad som tagits vid återfall renas för RNA och DNA (arvsmassa) och skickas till forskningslaboratoriet i Heidelberg för detaljerad genetisk analys där man söker efter avvikelser i tumörcellerna. Även blod analyseras för att avgöra vilka förändringar som uppstått specifikt i tumören och alltså inte finns i normal vävnad. Med denne informationen förväntas INFORM studien identifiera mål för nya mediciner som specifikt slår på tumörcellerna. Resultat och möjlig behandling återkopplas till behandlande läkare. Dessutom, kodade kliniske data skickas till Heidelberg för detaljerad analys av alla diagnosgrupper. Kodade analysresultat som samlas in i studien görs tillgängliga för läkare och forskare inom konsortiet. INFORM strävar således efter att utveckla ett system med individuell riskbedömning samt individualiserade behandlingsförslag vid återfall av barncancer. Om specifika angreppspunkter för behandling identifieras så är det behandlande läkare som tillsammans med patient och föräldrar beslutar om behandlingen skall ges.