Identifiering av leukemi-initierande mekanismer i akuta leukemier hos barn

Identifiering av leukemi-initierande mekanismer i akuta leukemier hos barn

Ungefär 25 % av alla barn som får cancer får akut leukemi. Majoriteten får akut lymfoid leukemi, där det varit stora framsteg i behandlingen. Akut myeloisk leukemi (AML) däremot har fortfarande dålig prognos och bara cirka 50% blir botade. Medicinerna som använts idag är samma som har använts i flera decennier. Nya och förbättrade behandlingsmetoder behöver därför utvecklas. I barnleukemi får ofta en gen som heter Mixed lineage leukemia (MLL) en förändrad funktion. MLL reglerar epigenetiska mekanismer, som reglerar hur vårt DNA används i våra celler. Dessa mekanismer är reversibla och därför finns det en möjlighet att korrigera felaktig epigenetisk reglering med mediciner. En förutsättning för att vi ska kunna utveckla epigenetiska mediciner, är att vi i detalj förstår vad som går fel vid leukemi. Denna studie syftar till att noggrant kartlägga vilka epigenetiska mekanismerna som initierar transformeringen av normala- till AML-celler, med fokus på barn AML med MLL translokationer. Vi ska identifiera hur olika epigenetiska mekanismer samverkar för att ge upphov till AML. Först ska alla störda epigenetiska mekanismer i AML patienter karakteriseras. Tack vare ett avancerat AML model system, har vi möjlighet att följa hur en frisk cell omvandlas till en leukemi cell och därmed undersöka varför epigenetiska felaktigheter uppstår och hur de reglerar varandra. Genom att manipulera den epigenetiska regleringen i modelsystemet kan vi förstå vilka mekanismer som är mest lämpliga att angripa med nya mediciner. Slutligen ska vi undersöka hur olika epigentiska mediciner kan kombineras för att utveckla nya förbättrade behandlingsstrategier för AML. Ökad kunskap om epigenetisk felreglering är nödvändig för att identifiera nya potentiella behandlingsmetoder som är effektivare än dagens mediciner.