Identifiering av leukemi-initierande mekanismer i akuta leukemier hos barn

Identifiering av leukemi-initierande mekanismer i akuta leukemier hos barn

Ungefär 30 % av alla barn som får cancer får akut leukemi. Majoriteten får akut lymfoid leukemi, där det varit stora framsteg i behandlingen och nästan 90% blir friska. Däremot har Akut myeloisk leukemi (AML) fortfarande dålig prognos och bara cirka 60% av barnen blir botade. Nya och förbättrade behandlingsmetoder behöver därför utvecklas. I barnleukemi får ofta en gen som heter Mixed Lineage Leukemia (MLL) en förändrad funktion. MLL reglerar epigenetiska mekanismer, som reglerar hur vårt DNA används i våra celler. Den förändrade MLL genen stör den normala epigenetiska regleringen, vilket ger leukemi. Dock är epigenetiska mekanismer reversibla och det finns därför en möjlighet att korrigera felaktig epigenetisk reglering med olika mediciner. En förutsättning för att vi ska kunna behandla med epigenetiska mediciner, är att vi i detalj förstår hur den förändrade MLL genen ger leukemi så att vi kan rikta behandlingen på ett effektivt sätt. Denna studie syftar till att noggrant kartlägga vilka epigenetiska mekanismerna som initierar transformeringen av normala- till AML-celler, hos barn AML med MLL förändringar. Vi ska identifiera hur olika epigenetiska mekanismer samverkar för att ge AML. Först ska alla störda epigenetiska mekanismer i AML patienter kartläggas. Tack vare ett avancerat AML model system, har vi möjlighet att följa hur en frisk cell omvandlas till en leukemi cell. Detta ger oss möjligheten att undersöka hur epigenetiska felaktigheter uppstår, hur de påverkar varandra och ger leukemi. Genom att manipulera den epigenetiska regleringen i modelsystemet kan vi förstå vilka mekanismer som initierar leukemin och därmed är mest lämpliga att angripa med nya mediciner. Slutligen ska vi undersöka hur olika epigentiska mediciner kan kombineras för att ge maximal effekt. Målet är få en ökad kunskap om hur störda epigenetiska mekanismer kan ge leukemi, men framförallt att hitta bättre behandlingsalternativ än dagens och bota fler barn med AML.