Diagnostisering av virala och bakteriella infektioner hos barn med cancer och feber

Diagnostisering av virala och bakteriella infektioner hos barn med cancer och feber

Infektionskomplikationer är vanliga vid cancerbehandlingar och innebär ofta sjukhusvård. Trots att orsken till infektionen ofta inte är känd så behandlas alla barn som kommer in med låga vita blodkroppar och feber med bredspektrumantibiotika. Från tidigare studier vet vi att barnen vårdas i genomsnitt 5-6 dagar för sin infektion. Vi vet att många av infektionerna sannolikt orsakas av vanliga luftvägsvirus men då de diagnostiska verktygen är begränsade så väljer man oftast ändå att behandla mot bakterier med antibiotika. Förutom att antibiotikabehandlingen orsakar många extra dagar på sjukhus för familjen så ökar risken för utveckling av resistenta bakterier och att man drabbas av svåra svampinfektioner. De diagnostiska verktygen för påvisandet av virus och bakterier behöver därför förbättras. Hos friska barn har forskare upptäckt att man med hjälp av metoder som tittar på hur gener uttrycks kan särkilja på infektioner som orsakas av bakterier och virus. Detta är möjligt då vårt immunförsvar aktiveras olika vid desssa infektioner och detta kan avläsas i hur generna uttrycks. En sådan metod ska utvärderas i vår studie. Vår förhoppning är att detta ska förbättra de diagnostiska verktygen och på så sätt korta behandlingtiden med antibiotika hos barn med virusinfektion. Det skulle leda till ett minskat antal dagar spenderade på sjukhus och minska risken för svampinfektioner och utvecklingen av resistenta bakerier. För de barn som drabbas av en bakterieinfektion så är tidig diagnostik viktig för att kunna optimera övervakning och i ett tidigt skede identifiera en försämring.