Barntumörbanken 2019

Barntumörbanken 2019

Barntumörbanken är ett nationellt samarbetsprojekt mellan Barncancerfonden och de sex svenska universitetssjukhus där barn opereras och behandlas för olika tumörsjukdomar, samt med de nationella vårdplaneringsgrupperna för barn med tumörsjukdomar. Barntumörbankens huvudsyfte är att vara en forskningsresurs och arbeta för förbättrad kunskap, diagnostik och behandling av tumörsjukdomar hos barn. Barntumörbanken samlar in överbliven tumörvävnad som inte behövs för diagnostiska ändamål, samt blodprover. För patienten och föräldrarna är deltagandet frivilligt och påverkar inte patientens behandling eller omhändertagande. Skriftlig patientinformation och samtyckesblankett delges alltid patienter och föräldrar inför provinsamling till Barntumörbanken. Provinsamlingen sker i samband med att vävnad tas för diagnostik från barn som utreds och/eller opereras för olika typer av tumörer, detta i enlighet med Barntumörbankens etiska tillstånd. Barntumörbanken lagrar och karakteriserar sedan insamlat material. Karakteriseringen innefattar moderna genetiska metoder och analyser vars resultat exempelvis kan användas för att undersöka och fastställa förändringar som kan orsaka tumörer, samt ha betydelse för utvecklingen av nya behandlingsalternativ för barn med cancer. Barntumörbankens mål är att stödja såväl grundforskning som klinisk forskning kring barntumörsjukdomar genom att tillgängliggöra analysresultat och insamlade prover, samt samarbeta kring ytterligare analyser av proverna och erbjuda omfattande infrastruktur vid kliniska studier. Ansökan om uttag av vävnadsprover och analysdata från biobanken för forskningsprojekt är möjligt först efter att varje nytt forskningsprojekt bedömts och godkänts i etikprövningsnämnden. Prover och analysdata i Barntumörbanken hanteras och tillgängliggörs enligt reglerna i Biobankslagen, Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården mm, samt enligt Personuppgiftslagen. Barntumörbanken är belägen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och förvaltas av Stockholms Medicinska Biobank. Verksamhetschef och provsamlingsansvarig är professor och överläkare Monica Nistér.