Ditt urval:

Totalt 43 611 324 kr utdelade inom Medicinsk teknik Se anslagsfördelning