Ditt urval:

Totalt 38 528 180 kr utdelade inom Medicinsk teknik Se anslagsfördelning