Ditt urval:

Totalt 102 403 765 kr utdelade inom Ej diagnosspecifik Se anslagsfördelning