Ditt urval:

Totalt 87 215 853 kr utdelade inom Ej diagnosspecifik Se anslagsfördelning