Ditt urval:

Totalt 112 891 577 kr utdelade inom Ej diagnosspecifik Se anslagsfördelning