Ditt urval:

Totalt 85 312 207 kr utdelade inom Annan diagnos Se anslagsfördelning