Ditt urval:

Totalt 80 603 418 kr utdelade inom Annan diagnos Se anslagsfördelning