Månadens forskare december 2015

Månadens forskare i december är: Marie Arsenian Henriksson.

Vem är du och var arbetar du? Andreas Lundqvist, docent och forskargruppchef vid Institutionen för Onkologi-Patologi på Karolinska Institutet. I slutet av 2009 återvände jag till Karolinska Institutet efter en forskningsvistelse i USA på National Institutes of Health. Idag leder jag en internationell forskargrupp som består av fyra doktorander och tre masterstudenter.

Vilket är ditt forskningsområde och vad forskar du på just nu? Vi forskar inom tumörimmunologi. Kortfattat studerar vi vilken roll immunförsvaret har i patienter med cancer. Ett område inom tumörimmunologin syftar att aktivera immunförsvaret, sk. immunterapi. Behandling med immunterapi kan genomföras på olika sätt. Vår forskning fokuserar på att aktivera vita blodkroppar att specifikt känna igen cancerceller från patienter med neuroblastom. Immunterapi, har visat lovande resultat i patienter med spridd neuroblastom. Dock är antalet patienter som botas med immunterapi lågt. Detta beror till stor del på att cancerceller utsöndrar substanser som försvagar immunförsvaret och därmed effekten av immunterapi. Vårt långsiktiga mål är att utveckla en behandling där immunförsvaret aktiveras att motstå dessa immunhämmande substanser.

Hur har din finansiering från Barncancerfonden påverkat din forskning? Vita blodkroppar delas in i flera olika grupper. En grupp av vita blodkroppar kallas för NK celler. I databasregister har vi identifierat att patienter som har ett högt antal NK celler som infiltrerar tumören har en bättre prognos. Därför fokuserar vårt projekt att förstärka effekten av just NK celler. Vi har idag identifierat vilka faktorer som neuroblastomceller utsöndrar för att försvaga NK celler. Vi går nu vidare och studerar hur NK celler kan göras mer resistenta mot dessa faktorer. Vi har nyligen publicerat resultat där NK celler som aktiveras med olika tillväxtfaktorer kan bättre motstå de immunhämmade faktorer som neuroblastomceller utsöndrar. Parallellt med dessa studier undersöker vi hur NK celler kan framställas för att behandla patienter med cancer. I detta projekt är en postdoktoral forskare och en forskarstudent involverade.

Hur ser framtiden inom ditt forskningsfält ut? Vilket/vilka genombrott tror och hoppas du på de närmaste åren? Det händer väldigt mycket inom tumörimmunologisk forskning just nu. Idag finns godkända läkemedel som bygger på att aktivera immunförsvaret hos patienter med spridd cancersjukdom. Denna form av immunterapi bygger på behandling med antikroppar som har förmågan att aktivera immunförsvaret. Denna behandling har även börjat användas inom barnonkologin. En annan form av immunterapi inom barnonkologin omfattar behandling med vita blodkroppar, bl a NK celler. I dessa studier utvärderas hur man genom genetisk modifiering NK celler kan göras mer reaktiva mot tumörceller.

Övrigt jag vill tillägga: Jag vill tacka Barncancerfonden som stöder vår forskning kring immunterapi och neuroblastom och tack till alla er som på olika sätt bidrar till forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder inom barnonkologin.