Heja Stina!

Heja Stina!

Stina är en sprudlande och viljestark nioåring som kämpar mot sin leukemi. Stötta Stina i hennes kamp genom att skänka pengar till barncancerfondens arbete!

Insamlat hittills:

104%
Insamlat hittills 311.979 kr Mål 300.000 kr
Startad av Matti Tordsson Se alla som bidragit till denna insamling
Startdatum 2015-10-31 Slutdatum 2018-05-11
(Obligatoriskt fält)
Välj belopp
(Obligatoriskt fält)
Betala med
(Obligatoriskt fält)
Välj beloppDärför startade jag insamlingen:


Stina insjuknade i leukemi (Akut Lymfatisk Leukemi) i september 2015. Under hösten hade hon varit ovanligt trött. Det var jobbigt att cykla till skolan och utflykter med skolan var en plåga för henne. Hon var blek och hängig. Vi trodde att hon bara åt för lite. I slutet av september var Stina hemma från skolan i ca en vecka. Hon hade feber av och till. Hon var trött och sov små stunder på dagarna, något hon aldrig gjorde annars. Måndagen den 28 september blev hon akut sjuk. Hon tappade kontrollen över ena sidan av kroppen och hon såg inte riktigt. På akuten konstaterade de att hon hade ett hb på 35. Senare på kvällen fick vi veta att hon hade leukemi.

Hennes behandling påbörjades i Uppsala den 1 oktober. Prognosen var god och hon behandlades enligt normalrisk med en induktionsbehandling på 1 månad. Induktionsbehandlingen fungerade inte särskilt bra på hennes leukemiceller som visade sig vara motståndskraftiga mot cellgifter. Benmärgsprovet från 29 oktober visade på hög andel kvarvarande leukemi och hon påbörjade högriskbehandling. I högriskbehandlingen ingår bland annat en stamcellstransplantation som är preliminärt planerad till februari 2016.

Nytt benmärgsprov togs den 16/11. Då hade block A-behandlingen gjorts. Provet överraskade oss alla! Stina är i komplett remission, dvs 0% cancer! Det positiva resultatet ändrar dock inte behandlingsplanen med blockbehandling och transplantation.

Nytt benmärgsprov den 23/11. Cancern är tillbaka om än i liten omfattning. Nytt block påbörjas onsdagen 25/11. Hoppet om att Stina ska vara tillbaka i komplett remission vid nästa prov är gott. Om allt går som vi hoppas kommer "transplantationsfasen" påbörjas i vecka 2, 2016.

Uppdatering 25/12. Efter förra blocket fick Stina en infektion i magen. Hon hade mycket ont i magen och sov inte ordentligt på två veckor. Trots tre olika smärtstillande i kombination (bl a morfin) led hon av smärtan. Benmärgen har haft svårt att hämta sig och de vita blodkropparna var under det mätbara nästan tre veckor efter blockbehandlingen. Det gjorde att den antibiotika hon fick mot infektionen hade svårt att räcka till. När de vita så steg till slut gick infektionen ned och smärtan klingade av. Den 23/12 togs ett nytt extra benmärgsprov. Till vår stora glädje visade det 0% cancer (mindre än 0,1%). Nu får Stina vara på sjukhuset i Örebro med dagpermission för att kunna fira juldagarna hemma. Preliminärt kommer nästa block påbörjas 28/12. Vi har fått ett preliminärt datum för transplantationen som är satt till 28/1.

Uppdatering 31/1. Blockbehandlingen genomfördes som planerat 28/12-3/1. Blocket gav kraftiga biverkningar. Det började med mukosit som gav blåsor och blödande sår i mun och hals. Hon hade fruktansvärt ont. Efter en vecka på sjukhuset i Örebro kom vi till Uppsala för strålplanering inför transplantationen. Den 14/1 upptäcktes att Stina hade diabetes eftersom bukspottskörteln var inflammerad och ur funktion. Stina fick insulin och blodsockret sänktes under det kommande dygnet. Hon blev sämre för varje timme och på eftermiddagen 15/1 blev hon okontaktbar och fick svårt att andas. Hon lades in på intensivvårdsavdelningen, sövdes ner och lades i respirator. Röntgen gjordes på kvällen och den preliminära diagnosen var hjärninfarkter. Stina väcktes den 17/1 och hon andades själv och kunde prata. Rörligheten var något begränsad i vänster sida men hon hämtade sig snabbt. Efter några dygn var hon i princip helt återställd. Magnetröntgen gjordes och ny diagnos var atypisk PRES, vilket är lokala svullnader i hjärnan. Bukspottskörteln hämtade sig också och Stina behöver inget tillskott av insulin. På grund av allt detta är transplantationen framskjuten till början av mars. Nytt benmärgsprov gjordes 27/1 och det visade mindre än 0,01% cancerceller! Stina kommer att behöva göra ett nedbantat cellgiftsblock (C-blocket) med början 3/2.

Uppdatering 19/3. Nedbantat C-block genomfördes som planerat med början 3/2. Stina hade återhämtat sig bra från hjärnsvullnaderna och bukspottskörteln fungerade också som den skulle. Blocket genomfördes utan biverkningar. Efter blocket fick Stina vara hemma nästan en hel vecka innan hon skrevs in på USÖ. Totalt blev det tre veckor från avslutad behandling tills det var dags att skrivas in på 50C för konditionering inför transplantationen. Dagen före inskrivningen togs ett benmärgsprov. Det var mycket bra och visade mindre än 1 cancercell på 10000 stamceller (mindre än 0,01%). Stina var i bra form när konditioneringen påbörjades. På grund av hjärnsvullnaderna ströks helkroppsbestrålningen och den ersattes av fyra dagar med cellgifter. Totalt varade konditioneringen i 6 dagar. Allt gick enligt plan. Den 10 mars fick Stina sin nya benmärg. De donerades i tyskland. Stina fick dem som en blodtransfusion och det uppstod inga komplikationer. Den nya märgen var av mycket hög kvalitet (många stamceller) och matchningen var perfekt (hla-matchningen). Nu (19 mars) väntar vi på att den nya märgen ska ta sig. Stina har inga vita blodkroppar (mindre än 0,1, dvs. mycket lågt immunförsvar). Hon behandlas med antibiotika för en infektion i magen. Hon har mukosit (sår och inflammationer på slemhinnan i munnen, magen och tarmen) och har väldigt ont (det är en förväntad biverkning).

Uppdatering 21/4. Den nya benmärgen har tagit sig bra. De vita började komma redan efter 10 dagar. Chimerismen som togs 28 dagar efter transplantationen visade att den nya benmärgen dominerar. Provet tas för att säkerställa att det är donatorns benmärg som producerar blodkroppar. Om den gamla benmärgen hämtar sig och konkurrerar ut donatorns så är transplantationen misslyckad. I provet som togs var 99% av blodcellerna från donerad benmärg. Stina fick åka hem 11 april. Glädjen över att vara hemma blev dock kortvarig. Vid rutinkontroll i Uppsala 15 april upptäcktes dålig syresättning. Stina blev inlagd i Uppsala. Hon behöver syrgas på nätterna men klarar sig utan på dagarna. Hennes allmäntillstånd är bra men läkarna vet inte vad den dåliga syresättningen beror på. Matsituationen är också komplicerad. Stina kan fortfarande inte äta med munnen utan får sin näring i gastrostomin (knapp på magen). Stina mår illa och kräks någon gång varje dag. Att kräkas är nog det värsta Stina vet. Enligt läkarna är det inte ovanligt när man behandlas med de medicinerna som Stina får.

Uppdatering 22/6. Den 20 april hade läkarna uteslutit i princip alla huvudmisstänka orsaker till den dåliga syresättningen. Uteslutningsdiagnosen blev GVH (Graft Versus Host Disease). GVH är en reaktion där det nya immunförsvaret (som Stina fått från donatorn) angriper Stinas kropp som om kroppen var en främmande organism. Behandling med höga doser kortison påbörjades och redan efter 5 dagar märktes en förbättring. GVH-behandlingen avslutades den 12 juni. Hittills har lungproblemen inte kommit tillbaka och vi hoppas innerligt att de håller sig borta. Den 10 juni togs ett nytt benmärgsprov. Det hade då gått tre månader sedan transplantationen och det var det första benmärgsprovet som tagits sedan dess. Provsvaret var mycket bra! Ingen cancer och benmärgen såg bra ut! Stinas allmäntillstånd är förhållandevis bra. Hon mår illa och har dålig matlust. Hon är också ganska trött. Men hon ägnar sig mycket åt sådant hon tycker om, som att teckna och spela dataspel. :)

Uppdatering 5/8. Två veckor efter att behandlingen av lung-GVH hade avslutats började magen krångla. Läkarna konstaterade GVH i mage och, återigen, i lungor. Kortisonbehandling påbörjades den 27 juni. Behandlingen gav god effekt och symptomen minskade. Ca en månad in i GVH-behandlingen , i början av augusti, blev blodsockret för högt. Orsaken till det är en kombination av sviter från bukspottkörtelinflammationen som Stina hade i januari och att kortison sänker insulinkänsligheten. Det insulin som Stinas bukspottkörtel kan producera räcker helt enkelt inte till. Stina hatar verkligen nålstick men nu har hon tvingats att lära sig att ta stick ungefär var tredje timme för kontroll av blodsocker och för att ta insulinsprutor. Stina gör allt helt själv, tvättar innan stick, förbereder blodsockermätaren, sticker och kontrollerar resultatet. Än så länge har vi inte riktigt fått bukt med det höga sockret även om nivåerna är något bättre. Läkarna har bestämt sig för att börja trappa ner kortisonet vilket också kommer att göra blodsockret bättre. Vi hoppas att lungor och mage inte angrips när kortisonet så småningom sätts ut.

Uppdatering 19/9. 8-10 september var Stina i Uppsala för sexmånaderskontroll (sex månader efter transplantationen). Under de dagarna görs många undersökningar, t ex lungröntgen, EKG, ultraljud av alla organ samt ett benmärgsprov. Benmärgsprovet visade inga spår av cancer! Stina behandlas fortfarande för GVH i lungorna. Lungkapaciteten är nedsatt, men det går inte att säga om det blir bestående, kommer att försämras, eller bli bra. Vi får se vecka för vecka hur det utvecklas. Stina har fortfarande diabetes pga kortisonbehandlingen men sköter det helt själv och blodsockret är under kontroll. De senaste veckorna har hon blivit piggare och har börjat promenera mer och är oftare ute och leker med sina kompisar. Hennes ork har förbättrats betydligt.

Uppdatering 20 december. 6 och 7 december var Stina i Uppsala för niomånaderskontroll (nio månader efter transplantationen). Den här kontrollen var inte lika omfattande som tidigare. De kollade lungorna med en spirometri, tog blodprover och tog ett benmärgsprov. Stina har blivit betydligt piggare sedan början av november så vi har trott att allt har varit bra. Trots det så har 13 dagars väntan på svaret på benmärgsprovet varit lite nervös. Man vet ju inte förrän man har provsvaret. Idag fick vi veta att benmärgen ser bra ut! Ingen leukemi! Stinas blodvärden i övrigt är stabila. Spirometrin visade ingen försämring i lungfunktionen. Så lung-GVH verkar vara under kontroll. Läkarna är dessutom nöjda när de lyssnar på lungorna. Den senaste månaden har Stina spelat Pokémon Go. Det har blivit längre och längre promenader. I söndags gick hon fem kilometer i ett svep. Hon kan gå i trappor utan att kippa efter andan. Hon har verkligen kommit långt med tanke på att hon knappt orkade gå mellan rummen här hemma för ett halvår sedan. Stina tar fortfarande insulin i samband med måltiderna men dosen är väldigt låg. När hon slutar helt med kortisonbehandlingen så slipper hon med all sannolikhet att ta insulin.

Tack alla som bidrar till den här insamlingen! När vi läser listan med alla namn, när vi ser alla som engagerar sig, alla som önskar och hoppas att Stina ska bli frisk, då kommer tårarna.

20 december 2016 nådde vi 300 000 kr!! Vilket engagemang ni har visat! Ett stort tack för er omtanke!

Tack alla givare


Eva peva
Matt Ford
Annika Larsson
fam Börjesson
Edberger
Tommy Schröder Andersen
Tove ÖAIK
Fam Kårehed
Familjen Björk
Fredrik, Sara, Maja & Signe
Fam Kindevåg
Mikaela Kemppi med familj
Alexander Karlsson
Daniel Ögren
Alexander karlsson
Alexander Karlsson
Ida ochPer
Fam Hedvall
Andre Hook
Marco Agusto
Elin Sjöberg
Fam Lunden
SimGotlänningen
Lennart Larsson
Fam Pätsi
Marcus & Cathrine
Lisa & Sören Davidsson m fam
Helén Otterdahl Baker
Familjen Åhman
Cecilia Jansson
Linda o Daniel Sundberg m familj
Fam Matuschek
Susanne Önder
Frida Arlehed (fd Karlsson)
Fam Johnsson
Lisa Stenqvist
Johan ochCharlotte Granrot m fam
Ia
Åsa Dahlqvist med familj
Ann-Sofie ÖAIK
Jessica Käcker
Anso & Cristoffer
Tordsson i Uråsa
Linda Wernersson
Fam Appelgren
Inger & Svenåke
Fam Collin
Ghita Gustafsson
Sara Tordsson
Lena o Anders
Fam. Bieber
Alfred Andersson Lindberg med familj
Fam Hallengren
Catrin Gustavsson
Ellen Hedrén
Martina Söderlind
Ulrik Ehn
lotta perkiö
Alfred Andersson-Lindbergs mormor ochmorfar
Malin Welander m. familj
familjen Vidlund
Kalle Nillson
Jonas gellin
Kerstin Lunden
sabina johansson
Sophia Karlsson
Fam Alexandersson
Mattias
Mikael Nordström med familj
Mattias
Ajdina Ranica
Rickard ochAnna-Mia Eriksson
Lotta Per Kerstin o Anton
Fam Fredin
Fredrik Hartman
Cecilia Cati
Fam Drougge
Marcus ochNina Bergljung
Mats Einarsson
Andreas Wendin m familj
Per & Ida Sjölin
Fam Balke
Elisabeth Larsson m fam
Martina ochDaniel Einås
Catja Ramnor
Cecilia Weimer
Ulrika Ford
Fam Berggren
Johanna Englund
Moa Höglund
Jenny & Henrik, William, Vilda o Vera Lindström
Stall Grönlund
Marie Dasler m familj
Erika&Linnéa TelliQ
Tess & Fredrik m fam
Normark
Jimmy Pettersson ÖAIK
Farmor och Farfar
Ida "Örebro AIK
Fam Cederqvist
Familjen Stamm
Anna-Karin Jansson ÖAIK
Fam Spiris
Sofia Hadders
Hällzon
Familjen Blomdahl
Gustavslunds skolan Växjö (Astrid Blomdahl)
Karin och Håkan Strömberg lundqvist
Beatrix Cser
Lisa, Johan, Amanda och Albin
Fam lindskog
Philip, Jessica & Agnes
Margareta och Kjell Jönsson
Christer och Pernilla
Fam Anderson
Linda Axmon
Familjen Sundin
Lotta Schagerström
Jasmina Hatic
Anna-Karin, Marika, Soheila ochHelen på Ängen
Basilier
Familjen Redner
Familjen Berthling/Forslund
Fam Bergström
Stig o Susanne
Magnus Hedquist
Marianne Matuschek
Henry Sirviö
Marcus & Anna
Fam Fromell
Sara och Daniel
Maria & Håkan Jansson
Jenny o Mikael Alfredsson
Claes Otterbeck
Fam Axandersson
Izabelle Cicek
Maria o Erik Eklund
Soheila Aghbolaghi
Robin Månbrant
Tobbe
Fam. Liljekvist
Familjen Sohlberg
Ann-Marie o Tord Karlsson
Fam Rudin
Pernilla bergane
Jenny Lindahl
Micke o cina
Camilla Mellgren
Fam Thuresson
Linda Christopher William Theodor Nielsen
Jessica Anders Isak Elvin Lundquist
Familjen Wahlgren
Familjen Lindhagen
Berne och Solbritt Wahlgren
Bertil Qarlzon
Elias,Simon&Sofie<3
Daniel Hannason
Lina Radonjica
Fam. Moskog i Växjö
Vanessa kanat med familj
gåva till Ingrid Lundqvist 40 år från Anton Bergmans familj
Lucas Sörman med familj
Petter Segerås med familj
Christina Molin
Fam Hammarland
Sara Richert m familj
Familjen Hägerås
Ellen Vikholm
Fam Andersson
Joel Hallemark med familj
Familjen Falck
Camilla Feldte
Familjen Medin
Fernando
Ulrik My Jonas
Emil, Haris, Victor och Aizad, A8IB, Teleborg Centrumskola, Växjö
Ingrid A
Ida och Line
LoaMårtenRebecca
Fam Härdfeldt
Jenny Pettersson
Eva och Erik
Lukas, Emma, David, Jakob
Fam. Eonsuu
Familjen Björkebäck
Markus Grenestam
Race & Shine Triathlon Academy
Willén/Pettersson/Widholm
Anna
Hanna och Peter Zander
Familjen Edgren
Jon Sörenson
Familjen Ekelund
Hugo och Ella
Per, paulina och Gabriel Nilsson
Spiltan:Hanna, Anki, Anette, Ann-louise och Eva
Andreas & Maria Gårlin
Sandra Fresk m familj
Johan Jongen
Fam Glamsjö-von Walter
Alice o David Elmsjö
Nina Ström
Lena Poignant
Sandra Bandick
Marita Mattsson
Linnéa Berntsson m. Familj
Marianne Olsén
Fam Orrby
Helena Eriksson
Mikael Spiris/Fam.Heljelid
Helena Gryth
Fam. Håkan Comstedt
Kram fr Elin som du träffa på USÖ!
Mormor & morfar
Kerstin o Nils Adolfsson
Ewa Johansson, Olofström
Fam Prytz
Caroline Farnebo m familj
Fam. Gärskog
Simcoachen
Anna Rosén Rösiö
Kämpa Stina!/Gnaget
Leif och Marie-Louise
Milo Hallerborn med familj
Örebro Ost
Mattias Rekonius
Emma Gårdsäter
Ingrid o Björn Comstedt
Olu & Eilert Karlsson
Mikael Wikblom
Linnéa hällzon
Anders Wetteus
Brith o Åke Engman
Elin
Sana
Familjen Dhyring
Alfons andmarken med familj
Katrin & Vera (LGL-kompisarna)
W , N Sundin
Åsa D
Circom Solutions AB
Julius och Erika
Åsa Grönberg
Inger S
God Jul Anna önskar Cecilia
Fam Brehmer
Julklapp från jobbet/ Spiris
Lex med familj
Erik Busk m familj
Johan Hansson
Fam Elmlund
Cecilia, Bosse, Emelie och Jacob
Fam Svensen
Fam Verpers
Magnus Öberg (med familj)
Veronica Hermansson med familj
Robban m. Familj
Conny Brinkestam
Fam Brinkestam Borglowe
Adam
Emil
Lars o Christina Gustafsson
Carl-Johan Svarén
Anders Nyberg
Tom Jenkinson and Friends
Andreas wallgren
Fam Hermansson
Sanna Winkiel
Pallin
Sara Landström
Familjerna Axandersson, Eklund & Nyberg
Fam Johannes Ingerby
Emelie & Elise m familj
ola röjler
Norberto m familj
Daniel Carlström
Emilia debasso
Andreas Carlström
Robert Eriksson
Thorbjörn & Anette
Inger & Svenåke
Agnes
Mormor & morfar - Agnes
Henry
Matuscheks -Agnes
Istället för present
Agnes barnvälsignelse
Agnes
Winell
Fredrik, Sara, Maja & Signe - Agnes
Olssons - Agnes barnvälsingnelse
Albertsons
Therese & Johan Eriksson
Altgärdes Agnes barnvälsignelse
Johanna, Ebba & Iris
Max och Charlotta Stenhem
Emma Hedquist
Fam Rilvén
Familjen Alnervik
Elisabeth Frilund Sohlbjörk
Johan ochCharlotte Granrot med familj
Susanne Önder
Tobias Allén
Lotta Rosdal m familj
Fam. Alnervik
Emilie
Family Gleisner
Klass TCIB8A, Teleborg Centrumskola Växjö
Lina Otterdahl
Cattis Webster
Marius familj Filipovski Nordin
fam. Jovlunden, växjö
Jannica
Kristian, Karin, Ebba och Lukas
Evelina Hakulinen
Familjen Matuschek - Armband!
Rekonius- Armband
Beatrix armband
Annelie Örestig
Maja Björkebäck - armband
Marielle
Sofia Hadders - Armband
GunnViol-Armband
olu och eje
Jeanette Sjödin - armband
Tina Åbjörn - Armband
Nathalie Ott, Fam. Arngrip, Schweiz
Eivor Roos
Familj Rudin armband
Julius Armband
Sofia och Kalle Spetz
William ochTheodor Nielsen armband <3
Daniel Carlström Armband
Frida Arlehed armband
Elena (yoga)
Familjen Peter och Sophie Rönnklint
Ivana Galic
Nina Bergljung Armband
Cecilia Redner armband
Philip och Jessica, armband
Micke josefsson - armband
Jonas Gellin-armband
Amanda Nilzen - Armband
Mira, Cina & Olle
Josefine armband
Åsa Vidlund- Armband
Ginette, Tova, Tage ochIdun
Marja
Johanna Moskog - Armband x 2
Anna Corlin och Fredrik Jakobsson
Natali-armband
Ann-Gitt
Linn o Per
Ewa Mejsten - armband
Tiger Anderson
Rolf Citrén
Connie Steinbach
Åsa Grönberg armband
JoY
Sara Pätsi - Armband
Sundin - armband
Marie Dasler - Armband
Familjen Björk - armband
Maria ochTindra
Jenny/Micael Åhman "Armband"
Sophia - armband!
Frida, Stefan, Livia - Armband
Pailin Kristensson
Sara Tordsson
Lisa Davidsson - Armband
Ida och Line Hammarland - armband
Maria, lekterapin
Fredrik, Sara, Maja & Signe - Armband
Familjen Kållin
Johan, Ylva, Ellie & Melvin- Armband
Jimmy Haglund -armband
Mikael Hallengren
Familjen Delefelt
IK Sturehov + Elsa
Karolina Kårehed - armband
Sundin - fler armband
Richard, Cecilia och Lotta på Hegeli Public Affairs
Farmor armband
Ashkan & Masoumeh
Mona Andersson
Gunnel Sjöberg 60, Inger & Svenåke
Carl Jonsson
Hanan och Marianne -armband
Familjen Nordin
Elin armband heja Stina
Hanna Zander
Alva Rosenberg
Alexandra
Emma Bernberg
Soheila Aghbolaghi-Armband
TelliQ
Sofie Söderqvist
Cecilia Eklund
Jasmine, armband. Heja heja!
Olof Johannesson
Åsa Svensson Lundh
Marina Wiman
Filip Larsson m familj
Malin Magnestrand - armband
Moa - Armband
Mona-Lisa ochAuli
Vanessa Kanat-armband
Erik Jörstad - armband
Birgitta Peterson Sjögren
Susanne med syster!
Anna-Karin J armband
Jessika Rodesten
Jonathan Martinsson
Winell armband
Marita Mattsson - Armband
Johan lindskog
Susanne Dagnekvist m familj
Marika armband. Lobna instegsjobbare på Ängen
Rebecca armband
Ronny Collin-armband
Oskar örebro AIK
Katrin Karlsson - armband
Emilia
Hasse Axelsson
Lena Magnusson
Marina Wiman/armband
Elisabeth Schöllin, Nikolai
Weiselius - armband
Sabina Westerlind armband
Sofie Sundström Elias Armband
Eva Ljung - armband
Helen Haraldsson armband
Familjen Alenius-Brandén Armbandx4,ÖC
Johanna Grundström, armband,Öc
Auli Vahekoski
Blomdahl/Delefelt
Per Jonhed m familj
Linda Svensson
Stig Bomberhult
Henry Sirviö
Magnus Jansson
Linnea Berntsson
Diana Solerin
Zumba 4 Life
Ginette med familj
Armband Alexandra
Ellis
Hanna
Fam Bergenihl
Ulrika Rendahl Attås
Familjen Hindemo
Tuva Andersson med familj
Anna-Eva, Stefan, Malte ochAlfred
Familjen Yttermalm
Familjen Hermansson
Heja Stina. Henrik Lyly
Malin Uhlan / armband
Simma med flyt Åsa Skanheden
Terese Ahlström /armband
Peter Nyström
Anita & Bengt Albertson
Thomas Widroth
Sandra Johansson
Holly J. Steinbach
Charles Ohlsson armband
Nina Johansson armband
Ljungbergs, armband
Nameh Aro / armband
Yttermalm - Armband
Linda Ekholm med familj
Lasse S
Berit Ekholm
Jessica Hansen - ArmbandÖC
Carina Lingmerth Hallonqvist
Åsa Tuvestad
Helena Kihlberg Armband ÖC
Peter Ingerby armband
Loppis i Nikolai /Elisabeth
Sawsan+Armband
Sara Lindström- Armband ÖC
Lars Andersson- Armband.ÖC
Ragnhild Malmsten
Armband 3 st
Erika - armband
Terje, armband, ÖC
Loa Grundström-Armband ÖC
Pernilla Kjellnér, armband, ÖC
Alfred A-L armband
Andreas Ingberg med familj
Annika Johansson - Armband ÖC
Johanna Dietmann
Robban
Daniel och Carolina med familj
Evelina och Sven-Henrik
Armband ÖC Oliver Borelius
Familjen Cederblad
Linda Rombin m. familj
Peder Json Patli
Lotta Gill med familj
Lotta Brinkestam Persson
Anna o Lasse Simonsson
William Wahlgren - kom igen! kalas på kullen!
eleonor persson
Malmros armband
Anonym
Malin Allsop
Carin Liedström
Inger Schön
Ronny Collin (Munkastigen+armband)
Ann Ringqvist/armband
Tomas Jennebo
Barbro Matsman Örebrocyklisterna
Kim Englund Örebrocyklisterna
Susanne Berggren
Tina
Mimmi Nybom Arnelind
Karl Kind
Fam Blomkvist
Helen Matz
Familjen Ekholm
Familjen Saf
Anki Tjärnberg
Lisa Davidsson
Anonym
Strandlyckan i Mellbystrand, Alfred Special
Tina Tallqvist
Pernilla, Jonas, Lowa & Mira Gunnarsson
Klara från Umeå
Jonna och Julian
Lena och Ola Sannerholt
Anneli
Robin, Charlie och Madde
Småjobbigt, Linda,Nadira,Adelina
Anders Hansson
Fam Pelgander
Karin Andersson
Anna öberg
Henke Örebrocyklisterna
Marie Thorstenson
Jimmy Karlsson med fam
Marie
Fam Bruzelius/Kipowski
Jenny Sverker
André Holster Westerberg
Elin, Örebrocyklisterna. Armband.
Carl Jernberg Örebrocyklisterna
Inger Dahlqvist armband
Alice och Stina Hultman m familj
Parmis Ranji
Marica och Fredrik Millertson
Anonym
Astrid Parent Trovik
Lars Hedin, Örebrocyklisterna
Familjen Almér
C ochJ Gustafsson
Ellen & Elsa Nelander
Mark Anderson
HejaStina Supporter Team Mangskog - armband
Fam Hultqvist/Carlsson, Växjö
Anders Höök
Petter Björkebäck -armband
Åsa Vidlund armband
Anette Linder med vänner
Märta och Elsa
Stefan Örebrocyklisterna
Catharina Hinder "armband"
Maria Ryberg
Therese Morichetto armband
Cecilia Jansson - Heja Stina Armband
Stina, Armband
Therese Melin "armband"
Fam Hallengren
Familjen Askerblom
Pecka & Kerstin
Ella och Alva genom sin affär
Alexander Danielsson
Linn Öman armband
Lena Poignant, armband
Stina armband
Caroline Lindgren
Magnus Bergdahl
Moa o Christoffers bröllop
Kicki Eriksson
Ann-Sabina Forsgren
Eva Sörman - Armband
Skillmark
Ingrid o Rune Carlsson
Mats Carlsson
Isak Dahlin
KArl och Adam Flink
Familjen Larsson Perkiö
Fam. Blommé "Vänern runt"
Christer 50 år
Familjen Palm
Emma MacDonald
Fam Wetterling, armband
Karolina 40 år
Morgan Williams
Aleksandr
Andreas Varro
Joel Hallemarks familj
Emily Loughnan
Linda Newsome
Johanna Dietmann
Yvonne Abrahamsson, armband
Anonym
Scillysupporters Vidlund
Team Tengblad Swimrun
Guy and Annette
Fam Bratt
Helen Webster
Familjen Ajanovic
Angelica Larsson
Nicola
Fredrik Neuman
Marcus Ljung
Ed Litton - swimsmooth Perth Squad
Zarah Bjuremar m familj
Josefine Ås
Umi Miyahara
Fam Consales
Rosemary Byde
Johan Näs
Armband Gunnar och Cissi
Jonas armband
Lisa Jedstedt
Team Rynkeby Värmland, armband
Anonym
Adam och Hanna
Inger Montaigne
Inger S
Bente Lindquist
Nilla armband
Johanna Bergström armband
Anonym
Stefan Sjögren
Tina Tallqvist
Ann-Christin Andersson, armband
Anette Rabenius
Armband Marianne och Erika
Jenny Algegård
John Patrik Ahlström
Jonas armband
Emma Krantz
Cecilia
Familjen Skou Lyden
Lena
Per Spångberg
cc2049
Åsa Vidlund ,(Spiris försäljning)
Johan Lindqvist
Fam Wihnblad-Dahlberg
Simma med flyt Ramsjön
Helena Eriksson
Harriette Thiger
Magnus Lindahl
Familjen Stalpe
Anonym
Vidlunds -Ö till Ö
Pernilla Löwenberg
Anna Krantz
Elin Carlsson Malm
Klaus Stein
Caroline Frid
Danny Hallmén
Helena Jönsson
Jenny Alfredsson
Ester Fridholm
Team "två förvirrade gubbar"
Anna Laffin
Anonym
Veronica Andersson
Familjen Jarleskog
Fam. Larsson Perkiö
Kristina Ebenius
Jessica Frisk
Strandkanten Nordkoster
Malin Skärlund m familj
Hanna Ivarsson
Åsa o Herman
Ann&Richard
Stina
Familjen Jahnsson/Bjellder
Therese Dahlberg
Hanna Rosén
Fam Warren
Jennie D
Martin Duberg
Annelie Jansson
Sussi Blank
Eric Fridehem
Therese Järleby
Lisa
Sofia wallenius (gamla frisören )
Susanne Albertsson
Anonym
Anonym
Team JEJO Swimrun
Sofia Lundegard
Ninna och Orion Forsling
Mikaela
Jessica Thorelius
Håkan Roos
Familjen Jämsä
Ngs
Held MGMT
Junie och Noah Tunander
Kirsti Kanttikoski
Anso Berg
Choukri o Saba
Anders Kullberg
Karin Nordmark
Anonym
Anna Nilsson
Veronica
Patrik
Styrkekramar från Denina
Familjen Karlsson
Familjen Lindholm
Johan Bånkestad
Hanna Sjöstrand
Anonym
Helena
Sandra
Frida
Anonym
Jon Ivar
Anonym
John Wang
Malin Hednskog m familj
Gunilla Andersson
Therese Sträng
Hammarströms
Elin Nyström
Jens Thorsell
Berit Anselmius
Jeanette
Fam Petersson
Fanny Hellkvist
Therese Hjärtfors
Fam Bergh
Kicki
Per Lidåker
Emeli wickman
Marcus Grabill
Mätpartner i Östergötland
Erica, Emma, Filip, Johan, Johanna, Josefin
Linnea, Tom, Maria, Sebastian, Julia, Samuel
Helena Boström
Agneta och Ulf Myrestam
Christopher Fransson #26 Team Helt Säkert AB
Monica Wajeham
Klas Wiréhn
Désirée "ornö" falk olsson
Timmy Stålnacke #26 Team Helt Säkert AB
Fam.Wiréhn, Vreta kloster
Graffitisthlm
Maria Bonnevier
Fam. T.Forslund Ljungsbro
Daniel N Harr
#117 ÖTILLÖ
Grattis på 46-årsdagen! Önskar fam Tordsson
Zebra Klubben
Anonym
Nils o Edvin Unosson - Armband x 3
Edberger
Robert Thor
milianarmband
Caroline Forsell "armband"
Hanne Dahlin armband
Malin Magnestrand - Armband
Stina Backlund armband
Åsa Tengblad - Armband
Anso Berg - armband
racereport.se
Istället för skjorta till Robban
Annalena Nylén armband
Fam. Svedberg
Lena Hällzon -armband
Håkan Karlsson
Stella Kappen m fam
Ylva, Henrik, Ebba och Vera Löwdahl
Fam Lundgren
Helena Petersson m. familj (Babyproffsen)
Micke Engdahl
Anna-Karin Frih
Lina Dahlin armband
Carl Fredlund "armband"
Heja stina armband /Robban
Lena Axelsson -armband
Ulrika Ford
Familjen Alsarve
Restaurang Tybble Pizzeria
Karin ochMikael Kylberg
Johanna Bengtsson Armband x2
Micke Engdahl Armband
Yogabalans i Boden
Yvonne och Lars.
Daniel Edwall. Alla Helgona Swimrun
Lotta Nilsson
Nisse Nordblom
Susan Bratt
Johan L swimrun
Jarleskog
Swimrun ånnaboda/Spiris
Ersäng
Ann-Charlotte Lennartsson
M Eric Anderson
Anne-Marie H 70 år
Fivefingers!
Örebro AIK
Lotta Teddykompaniet
Mikael Selvin - MS Coaching & Konsult
Johan Hansson
Pia Jensen
Stefan Jansson armband
Klass A9IB, Teleborg Centrum skola, Växjö
Fam Hasselström
Liv och Henrik Fahlen
Mikael
Hanna Rosén
Tjompa TelliQ
Nethouse Örebro AB
Sara och Daniel
Monika Kaveh
Dennis och Anna hultmark
Fam Brehmer
Nore Sundin
God Jul önskar Lex
Veronica H - armband
Ängby Ice Swimmers
Beatrix Cser
Soheila Aghbolaghi
Facebookutmaning Gustav Axmon
Petra/Paris
Marie/Paris
Peter Nyström
Vidlund-Heja Stina och Julianna
Emma Krantz
Joel Hallemarks familj
Anonym
?
Tyska asfalten äger
Magnus Lundh, Örebrocyklisterna
Johan L