Informationsmaterial

Vi finns till för att dämpa ovisshet och sorg hos de som drabbas. Därför tar vi fram informationsmaterial och medicinska skrifter om barn och cancer med konkreta råd och stöd till drabbade familjer. Det mesta av materialet är gratis.

Barncancerrapporten 2015 omslag

Barncancerrapporten 2015

En årlig rapport som lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är vårdforskning och samarbete.


0 kr / st
Barncancerrapporten omslag

Barncancerrapporten 2014

En årlig rapport som lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är hjärntumörer och neuroblastom.


0 kr / st
Barncancerrapportens omslag, provrör i förgrunden

Barncancerrapporten 2013

En årlig rapport som lyfter fram delar av den forskning som Barncancerfonden stöttar. Fokus i årets rapport är leukemi.


0 kr / st
Annual Report and Review of 2013

Annual Report and Review

The Swedish Childhood Cancer Foundation - Annual Report and Review of 2014


0 kr / st
verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

Barncancerfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2015.


0 kr / st
omslag Cancer och barn hos tonåringar

Cancer hos barn och tonåringar

Informationsskrift om cancersjukdomar och behandling.


0 kr / st
ett steg i taget

Ett steg i taget - när livet går i bitar

Boken riktar sig till dig som drabbats av den stora sorgen att mista ett barn i cancer.


0 kr / st
familjehandbok

Familjehandbok - Information och stöd till familjer med cancersjuka barn och ungdomar.

Information och stöd till familjer med cancersjuka barn och ungdomar.


0 kr / st
Skrift om hjärntumörer

Hjärntumörer hos barn och ungdomar

Hjärntumörer hos barn och ungdomar ingår i vår skriftserie där vi tar upp olika typer av barncancer, behandlingar och annat som berör de familjer som drabbats av barncancer.


0 kr / st
Omslag Stöd till närstående

Stöd till närstående

En skrift med förslag på vad du kan göra för att hjälpa till och andra saker som kan vara bra att tänka på när du vill stödja barnet och de närmast anhöriga.


0 kr / st
Mun- och tandvård vid cancerbehandling

Mun- och tandvård vid cancerbehandling

Informationsskrift om komplikationer som kan uppstå i munhålan till följd av cancerbehandling.


0 kr / st
Kognitiva och psykosociala sena komplikationer

Kognitiva och psykosociala sena komplikationer

En medicinsk skrift utarbetad av psykolog Ingrid Tonning Olsson som handlar om kognitiva sena komplikationer vilka i första hand drabbar barn med hjärntumörer.


0 kr / st
Langerhans cell-histiocytos

Langerhans cell-histiocytos

Informationshäfte om symtom och behandling av Langerhans cell-histiocytos.


0 kr / st
Sena komplikationer efter sjukdom och behandling

Sena komplikationer efter sjukdom och behandling

En medicinsk skrift utarbetad av SALUB som syftar till att öka förståelsen och kunskapen om sena komplikationer.


0 kr / st
metodhandbok

Metodhandboken

Denna metodbok är till för lärare och annan skolpersonal och kan användas när en elev drabbas av en förvärvad hjärnskada.


0 kr / st
Skolhandbok - Plötsligt händer det

Skolhandbok - Plötsligt händer det

En handbok som vänder sig till lärare och annan skolpersonal när en elev får cancer.


0 kr / st
testamente

Testamentesfolder

Vägledning om hur man upprättar ett testamente.


0 kr / st
omslagsbild-maxa-livet-feb-2016

Tidningen Maxa Livet 2016

Februari 2016. En tidning från Barncancerfonden för vuxna barncanceröverlevare


0 kr / st
tidningsomslag

Tidningen Maxa livet 2015

September 2015. En tidning från Barncancerfonden för unga vuxna canceröverlevare.


0 kr / st