Spin of Hope

Stort tack till alla som deltog vid årets Spin of Hope! 

Nästa års Spin of Hope äger rum den 25 mars 2017 och anläggningsanmälan öppnar redan den 1 oktober i år. 

Det går fortfarande att lämna bidrag via anläggningarnas sidor.

97%
Insamlat hittills 4.855.079 kr Mål 5.000.000 kr
Varav: Anmälningar 4.130.300 kr Sponsorer 30.000 kr Gåvor 694.779 kr

Nyheter

#SpinOfHope på Instagram