Spin of Hope

Stort Tack till alla som deltog vid årets Spin of Hope! Vi vill även rikta en stor tack till alla sponsorer, funktionärer och spinninginstruktörer som gav sin tid för att hjälpa oss nå vår vision: att utrota barncancer. TACK!
Spin of Hope 2017 körs 25 mars

Det går fortfarande att lämna bidrag via anläggningarnas sidor.

97%
Insamlat hittills 4.850.779 kr Mål 5.000.000 kr
Varav: Anmälningar 4.130.300 kr Sponsorer 30.000 kr Gåvor 690.479 kr

Nyheter