Barncancerrapporten

Barncancerrapporten är en årlig rapport som lyfter fram forskning som Barncancerfonden stöttar.

Fokus i årets rapport är barncancersjukdomar som drabbar få barn och som därför ställer särskilda krav på forskningen och forskningssamarbetet, samt på forskning kring vårdens omhändertagande av de sjuka barnen.


omslag

Barncancerrapporten 2015

Tema vårdforskning och samarbete.

omslag

Barncancerrapporten 2014

Tema hjärntumörer och neuroblastom.

Barncancerrapporten 2013

Barncancerrapporten 2013

Tema leukemi.

Barncancerrapporten produceras med stöd av